Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 september 2018

,,Een combinatie van duurzaamheidsschakels''


KATWIJK – Een van de mooiste voorbeelden van een duurzaam initiatief is het zonneveld bij de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Het is ook een fantastische symboliek: het opwekken van schone energie wordt gecombineerd met het schoonmaken van vervuild water. En de honderden zonnepanelen op deze locatie zijn nog maar het begin, zo laat Hoogheemraad Jeroen Haan van het Hoogheemraadschap van Rijnland weten. Er zijn ook plannen voor nieuwe duurzaamheidsprojecten; thermische energie en Blue Energy.

Joep Derksen

,,Als Waterschap hebben we de ambitie om voor een belangrijk deel energieneutraal te worden'', zo licht Haan toe. En deze instantie doet dat op drie manieren: zo veel mogelijk energie besparen, de energie die gebruikt wordt, vergroenen en zelf duurzame energie op te wekken. De AWZI bij Katwijk is een grote zuiveringsinstallatie voor het afvalwater van 200.000 mensen en verbruikt daarom ook veel energie. Haan: ,,In de zuivering zitten bacteriën, die het water schoon eten. Deze bacteriën hebben lucht nodig, die vanuit gaatjes in de bodem in het bassin geblazen worden. De energie voor dit systeem wordt voor een belangrijk deel door het zonneveld opgewekt.'' Op de twee hectare grond naast de AWZI staan honderden zonnepanelen, die zorgen voor de groene energie.

Pieken

Het zonneveld wordt vrijdag 12 oktober officieel in gebruik genomen. Nu worden de al geplaatste panelen volop getest en alles gaat goed. ,,Zonne-energie is redelijk constant'', legt Haan uit. Het succes smaakt naar meer: ,,We willen op andere afvalwaterzuiveringsinstallaties in de wijde regio meer zonneveldenterreinen realiseren. Maar we willen ook veel panelen op daken van gebouwen aanleggen.''

Een ander succesvolle duurzame ontwikkeling is het gebruiken van thermische energie uit afvalwater. Dit vindt al plaats in Nieuwkoop, waar het zwembad Aarweide wordt verwarmd met restwarmte van de naastgelegen waterzuivering. Ook een nieuw bedrijventerrein kan van die warmte gebruik maken. Haan: ,,We kijken of die thermische energie als nieuwe energiebron ook interessant is voor de omgeving van de AWZI in Katwijk en op andere locaties. Dan gaat het met name om de vraag waar de behoefte aan warmte is.'' Dan kan het Waterschap nog een aardig centje verdienen met het leveren van die restwarmte? ,,Het is niet ons doel dat het een verdienmodel wordt. We willen een maatschappelijke bijdrage leveren aan die energietransitie. Als er minder energie gebruikt wordt, is het beter voor de klimaatverandering. Zo is het cirkeltje rond. Hoe meer duurzame energie we gebruiken en opwekken, hoe beter het is om klimaatverandering tegen te gaan en hoe beter wij ons werk voor schoon water en droge voeten uit kunnen voeren.''

Proef

De nieuwe initiatieven van het Waterschap houden hier niet mee op. Een ander interessante innovatieve ontwikkeling is 'Blue Energy', waarbij energie gehaald wordt uit het concentratieverschil van zoet en zout water. ,,Dit systeem gaan we als proef invoeren bij het boezemgemaal van Katwijk.'' Er moet nogal wat voor gebeuren; de techniek moet optimaal werken, het geld moet er voor geregeld worden en de vergunningen afgerond. Maar als alles meezit, wordt Blue Energy volgend jaar gerealiseerd bij het Katwijkse boezemgemaal. ,,Op dat moment hebben we een combinatie van duurzaamheidsschakels gerealiseerd in Katwijk'', constateert Haan tevreden.

Voor meer informatie: https://energiekaart.uvw.nl.