Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 november 2018

Antikraak mogelijk


In Overgeest en Endegeest

OEGSTGEEST – Om te voorkomen, dat leegstaande gebouwen in Overgeest en Endegeest gekraakt worden, wil het college van burgemeester en wethouders antikraakwonen toestaan. Dat staat in een brief van burgemeester Emile Jaensch, die hij aan de gemeenteraad heeft geschreven.

In deze brief stelt Jaensch onder meer: ,,Het bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten blijft voorlopig van kracht. Het college verleent geen medewerking aan ander gebruik van alle opstallen en gronden in Overgeest en Endegeest tot het moment dat er gebiedsvisies voor de desbetreffende gebieden zijn vastgesteld. Op deze afspraak willen wij één uitzondering maken, welke geen afbreuk doet aan het voorgaande/de bescherming van het gebied. Wij willen toestemming verlenen als het een verzoek om tijdelijk wijziging van gebruik betreft, om leegstand van de gebouwen te voorkomen. Dat zou gaan om antikraak wonen of (de bestemming, JD) kantoor. De maximale termijn die wij hiervoor willen hanteren is 3 jaar. Na deze termijn is er een nieuw bestemmingsplan van kracht, zodat tijdelijk afwijkend gebruik niet langer noodzakelijk is.'' De burgemeester zegde toe, om de raad te informeren op het moment dat iemand een verzoek doet om antikraak te willen wonen in een van de leegstaande gebouwen.