Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 december 2018

Bedrijventerrein voor tunnel


[LEIMUIDEN] Het verbeteren van de doorstroming van de Passage Leimuiden kan niet gebeuren zonder de aanleg van het bedrijventerrein Drechthoek II. Burgemeester Marina van der Velde schrijft dat in een brief. De grondeigenaren van dat gebied kunnen hun borst nat maken. De burgemeester stelt voor om de onderhandelingen over de grondprijs binnenkort te laten beginnen. En ze schrijft: ,,Wij zijn bereid om op korte termijn de minnelijke gesprekken met de grondeigenaren weer op te pakken, dan wel met de gemeenteraad de onteigeningsmogelijkheden opnieuw te verkennen.''

De ontwikkeling van Drechthoek II moet er voor zorgen, dat er een betere ontsluiting komt voor Leimuiden. Wethouder Yvonne Peters heeft hiervoor een nieuwe variant laten uitwerken: de 'ViaductPlus-variant'. Dan gaat het om een 'onderdoorgang' (tunnel) onder de N207 voor alle verkeer. Het is de bedoeling, dat de Provincie Zuid-Holland de kosten voor de tunnel op zich neemt en de gemeente zorgt dan voor de aanleg van de weg. Uiteindelijk moet dit volgens het college 'ook echt een oplossing moet bieden voor de ontsluiting van Leimuiden'.

Tijdens een persgesprek verstrekt wethouder Inge van der Meer extra informatie over de stand van zaken. ,,De ontwikkelingen voor de Passage Leimuiden lagen al een tijdje stil en er leek een patstelling te zijn. Nu wordt met de Provincie Zuid-Holland gewerkt om iets voor elkaar te krijgen. We proberen het op te lossen met een tunnel, rekening houdend met al het verkeer; zowel landbouwverkeer, vrachtwagens, fietsers en ander langzaam verkeer.'' Gedeputeerde Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland gaf eerder dit jaar al aan, dat hij hier mee kan instemmen, als de ontsluiting (route) vanaf die tunnel dan 'tijdelijk' via de Drechthoek gaat lopen. Of als de gemeente ,,toezeggingen doet richting de Provincie, ten aanzien van het binnen afzienbare termijn ontwikkelen van Drechthoek II.''

Van der Meer verwacht niet, dat een toekomstig bedrijventerrein Drechthoek II gebouwd wordt voor leegstand. ,,Het STEC rapport heeft aangegeven, dat er behoefte is aan bedrijventerreinen. Er is dus wens en noodzaak voor zo'n bedrijventerrein en daar willen we wat aan doen. Maar niet als het ten koste gaat van natuurgebied. Het is wel een overweging, als de komst van het bedrijventerrein ten koste gaat van landbouwgrond.''