Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 februari 2021

Angst voor denderende tientonners

Oostkanalers en Westkanalers recht tegenover elkaar

Ter Aar – ‘We willen geen doorgaand vrachtverkeer door de Oostkanaalweg!’. Maar liefst 68 huishoudens aan deze ‘erftoegangsweg’ in Ter Aar hebben een petitie ingediend bij het gemeentebestuur van Nieuwkoop.

Vorige maand werd bekend, dat een deel van de Westkanaalweg (tussen de Hertog van Beijerenstraat tot de Aardamse Brug) wordt afgesloten voor al het doorgaande vrachtverkeer. De Oostkanalers, die wonen tussen Aardam en Papenveer, vrezen nu, dat zij opgezadeld worden met al die extra trucks en tientonners.

Carola van Rijn is initiatiefnemer van de petitie en zij maakt zich enorme zorgen. ,,De Oostkanaalweg ligt op een dijk en die dijk is niet ingericht voor al het verkeer en zeker niet het vrachtverkeer. Vrachtwagens kunnen elkaar hier niet of nauwelijks passeren.’’ Regelmatig is er volgens haar blikschade en nog vaker moeten fietsers en wandelaars het vege lijf redden door de berm in te vluchten als er een zware truck aan komt rijden. ,,Zo voorkom je, dat je van de sokken gereden wordt. Als je er wandelt of fietst, is het levensgevaarlijk!’’

Dat de bewoners aan de Westkanaalweg het voor elkaar hebben gekregen, dat het doorgaande vrachtverkeer niet meer langs hun huizen mag gaan, is fijn voor die mensen. Maar het zorgt voor enorme overlast voor de Oostkanaalbewoners, zo geeft Van Rijn aan. ,,De Oostkanaalweg is nog smaller dan de Westkanaalweg. Hier ligt ook geen fietspad. Doordat die bewoners van de Westkanaalweg voor elkaar hebben gekregen, dat het vrachtverkeer daar niet meer mag rijden, wordt het probleem naar ons verplaatst. De vrachtwagens van de Westkanaalweg komen over onze weg.’’

Balen jullie dat de aanwonenden van de Westkanaalweg niet eerst met jullie overleg hebben gehad? ,,Het is toch wel ieder voor zich. De Westkanaalwegbewoners gaan niet met ons overleggen, wanneer zij een petitie opstarten om het vrachtverkeer van hun straat weg te krijgen. Het lijkt inderdaad een beetje een gevecht tussen de Oostkanaalweg en Westkanaalweg te zijn. Ik woon hier 25 jaar; dat gevecht is er altijd een beetje geweest.’’

Van Rijn vindt, dat alle vrachtwagens, die niet uit de gemeente komen en niet in Nieuwkoop hoeven zijn om het dorp Ter Aar heen moeten rijden. ,,De komst van al die vrachtwagens gaat ten koste van onze gezondheid en veiligheid. Er zijn mensen met schoolgaande kinderen en de huizen staan kort op de weg. Vrachtwagenverkeer dreunt met snelheden van minimaal 60 kilometer per uur door de straat en zorgt nu al voor scheuren in de huizen. De paar wegversmallingspoortjes helpen niet; alle weggebruikers gaan harder rijden, om het eerst bij zo’n poortje te zijn, zodat ze er als eerste doorheen kunnen.’’

Nu nog geldt er een ‘avondklok’, waarbij vrachtwagens in die uren niet over de Oostkanaalweg mogen rijden. De omwonenden eisen in hun petitie, dat dit rijverbod tussen 19:00 uur en 07:00 uur van kracht blijft en gehandhaafd wordt. Van Rijns buurman Ed Koeleman heeft de hulp van de Provincie ingeschakeld. In een brief stelt hij: ,,Onze hoop is op u gevestigd want de gemeente heeft oogkleppen op. Het afwentelen van verkeersproblematiek van de ene zijde naar de andere zijde van het Aarkanaal kan toch niet de oplossing zijn. Graag vernemen wij van u welke mogelijkheden er zijn om de (vrachtwagen)verkeersproblematiek rond het Aarkanaal in Ter Aar op de juiste wijze toekomstbestendig te regelen. Wellicht is het instellen van eenrichtingverkeer voor vrachtwagens een goede oplossing, zodat beide zijden van het Aarkanaal evenwichtig worden belast.‘’

VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Het huidige beleid leidt er toe dat de Westkanaalweg en Oostkanaalweg tegenover elkaar komen te staan. Ik vind dat uiterst pijnlijk.’’ Hij wil weten, of het college tegemoet komt aan de zorgen aan de omwonenden van de Oostkanaalweg en wat dat dan betekent.

Van Rijn hoopt, dat er een oplossing komt, waarbij de gemeente er voor gaat zorgen, dat al het doorgaande vrachtverkeer hun routes rijden via de N231. ,,Die rondweg om de gemeente zou veel minder obstakels moeten hebben, dan nu het geval is. Op die manier heeft het vrachtwagens er minder last van en zijn de chauffeurs eerder bereid om die route te nemen.’’

Wethouder Antoinette Ingwersen laat weten in gesprek te zijn met de aanwonenden: “Het Gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) is onlangs vastgesteld door de raad en daarin gaat het om meerdere maatregelen voor de komende 10 jaar. Voor zowel de West- als de Oostkanaalweg zijn er verkeersmaatregelen getroffen en uiteindelijk is het de bedoeling dat we het vrachtverkeer zoveel mogelijk om Ter Aar heen leiden. Dat kan via de N231, N207 en de Hertog van Beijerenstraat.‘’