Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 oktober 2021

Raadswerkgroep over toekomst Holland Rijnland

Noordwijk – De gemeenteraad is helemaal niet blij met de manier waarop het bestuursorgaan Holland Rijnland te werk gaat.

Nog te vaak is er het gevoel, dat raadsleden niet of nauwelijks invloed hebben in dit gemeentelijk samenwerkingsverband. Het initiatief van commissielid Joseph Evers (D66) om een raadswerkgroep in het leven te roepen, kreeg dinsdagavond brede steun van de politici. Wellicht worden in de toekomst ook aan andere gemeenteraden hierbij betrokken.

Ook burgemeester Wendy Verkleij herkende het gevoel, dat er te vaak ‘getekend moet worden bij het kruisje’. Zij adviseerde, dat deze raadswerkgroep gaat kijken naar alle organisaties, waar Noordwijk samen met andere gemeenten in samenwerkt. Om zo te beoordelen, of de gemeente genoeg invloed heeft en hoe het controles op de gang van zaken en de communicatie met die organisaties verlopen.