Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 maart 2016

Column

Inspreekster

Tijdens het politiek forum van maandag 21 maart kreeg een inspreekster een fikse veeg uit de pan. De dame op leeftijd hield een gepassioneerd pleidooi tegen de plannen van het college om de uitbreiding van de voetbal- en tennisfaciliteiten te combineren met (villa)woningbouw. Je zou denken, dat de politici ontzettend blij zijn met een inwoner die de moeite neemt om naar het gemeentehuis te komen en de raad – in haar ogen – te behoeden voor een misstap.

Maar het was duidelijk, dat gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) hier totaal anders over dacht, waarde columnlezer. Hij stelde luid en duidelijk: 'De zienswijze van mevrouw van P. (haar naam heb ik weg gelaten in verband met haar privacy) zit vol met verdachtmakingen, verwijzingen en andere complottheorieën.' Boem. En daar kun je het dan mee doen, als inwoner van deze gemeente. Wie waagt het de volgende keer nog om te durven inspreken bij de gemeenteraad of het politiek forum?

Er zijn meerdere zienswijzen ingediend tegen de plannen voor het project 'Leimuiden West'. Inwoners geven dan aan waarom ze het niet eens zijn met deze bouwplannen. Regelmatig komen ze dan ook met tegenvoorstellen. Over het algemeen komt niet naar buiten, wie wat heeft gezegd, maar Marcel Doze had daar afgelopen maandag maling aan. Maar de dame sprak helemaal geen wartaal tijdens de inspreekminuten die ze kreeg. Ze waarschuwde de gemeenteraad om geen besluiten te nemen, die een 'onomkeerbare vernietiging van het landschap' tot gevolg hebben. Bovendien gaf ze terecht aan, dat de indieners van zienswijzen nog niet gehoord zijn. Waarom moeten de politici dan nu al een oordeel geven? Volgens de inspreekster 'wordt er van achteren naar voren gewerkt en wordt de raad gedwongen om in de fuik van het college te zwemmen.' Ze riep de politici op om eerst het bestemmingsplan voor Leimuiden West vast te stellen en zich dan pas te buigen over het geven van een krediet van 930.000 euro.

Er zouden veel meer van dit soort insprekers moeten zijn. Mensen die zich niet beperken tot het eens per vier jaar stemmen op een politicus van een bepaalde partij. Maar inwoners die betrokken zijn en blijven en het lef hebben om de gemeenteraadsleden te wijzen op mogelijke fouten. Marcel Doze zou beter moeten weten en de inspreekster hartelijk moeten danken.


Joep Derksen