Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 augustus 2016

Gemeente wil doorgaan met bouw Brede School

HOOGMADE – De rechter heeft geen oordeel uitgesproken over het conflict tussen de gemeente en Veenstede Vastgoed Ontwikkeling (VVO). En volgens wethouder Henk Hoek (CDA) staat hiermee de weg open, om de brede school door een andere projectontwikkelaar te laten bouwen. Dat bleek maandag 15 augustus tijdens de fractievergadering van het CDA.

In mei meldde het Witte Weekblad, dat de gemeente het contract met projectontwikkelaar Willem Drost van VVO had ontbonden. Onderhandelingen met een concurrerende ontwikkelaar waren al opgestart. Maar Drost pikte dat niet en eiste via de rechter dat de gemeente het contract nakomt of in ieder geval 300.000 euro aan onkosten uitbetaalt. De gemeente eiste van haar kant weer een schadevergoeding van de projectontwikkelaar. Eerder deze maand werd bekend, dat de voorzieningenrechter in Den Haag de vorderingen van beide partijen afwees. Er was nog te veel onduidelijk en helderheid over deze zaak moet worden geschapen in een aparte bodemprocedure.

De fractieleden van het CDA wilden weten, wat voor gevolgen deze uitspraken heeft voor de bouw van de Brede School. Wethouder Henk Hoek (CDA) informeerde: 'Een juridische procedure heeft een opschortende werking, maar een bodemprocedure niet, zo heb ik begrepen. Ik leef in de veronderstelling dat we kunnen doorgaan met een nieuwe projectontwikkelaar. Het proces om daar een nieuwe school te krijgen, kan doorgaan.' Hij vervolgde: 'Een volgende rechter zou kunnen zeggen om de ondernemer schadeloos te stellen of dat de ondernemer de gemeente schadeloos moet stellen. Beide partijen hebben geen gelijk gekregen. Als straks blijkt dat de tegenpartij gelijk krijgt, zal de gemeente daar de consequenties van voor haar rekening moeten nemen.'


Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) waarschuwde wel: 'Je hebt twaalf huizen nodig (als kostendekking, JD) om die school te bouwen. Er zal geen projectontwikkelaar een school neerzetten, zonder dat ze er huizen neer kunnen zetten.'