Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 oktober 2016

Op zoek naar dekking voor afschaffen hondenbelasting

20.000ste artikel!


KAAG EN BRAASSEM -  Het is nog lang niet zeker of de politici de hondenbelasting willen afschaffen. Alle partijen kijken naar SVKB om te zien of deze partij dekking heeft gevonden voor de verminderde inkomsten uit die hondenbelasting. Alleen D66 gaf op maandag 17 oktober onvoorwaardelijk aan, dat ze het afschaffen van hondenbelasting steunen.

De gemeente houdt dit jaar 1,3 miljoen euro over, zo bleek onlangs uit de septembercirculaire en ook in de jaren daarna blijft er een stevige financiële plus. Dus daarom kan de gemeente het hebben om af te zien van de inkomsten uit de hondenbelasting (zo'n 50.000 euro). Maar de meeste andere partijen willen niet zo maar akkoord gaan met het schrappen van deze 'oneerlijke' belasting. Eerst moet hier 'dekking' voor worden gevonden.

En wat Jan Zandvliet, burgerraadslid voor LKB betreft, valt het gebruiken van een jaarlijks incidenteel overschot niet onder de noemer 'dekking'. Fred Zoetendaal (SVKB) gaat deze week druk op zoek naar opties om de gemiste inkomsten op een andere plek in de begroting te vinden. De wethouder van Financiën, Henk Hoek, was dat namelijk eerder niet gelukt.

Wel stelde Zoetendaal, dat het feitelijk gaat om een veel lager bedrag dan die 50.000 euro. Want het meeste geld gaat niet op aan het handhaven door de boa's, maar aan ambtelijk werk. Dan gaat het om het opstellen van facturen, het verwerken van de belastingen en het uitsturen van betalingsherinneringen. Deze 'perceptiekosten' ter waarde van 32.000 euro verdwijnen, op het moment dat de hondenbelasting er ook niet meer is.

Maar de partij is dus op zoek naar het dekken van het resterende bedrag. Als de politiek er voor kiest om de OZB te verlagen, dan pleit SVKB er voor, dat de OZB iets minder verlaagd wordt, zodat het verschil gebruikt kan worden voor de afschaffing van de hondenbelasting. Zoetendaal opperde verder: ,,De boa's controleren 300 uur per jaar, onder meer op het aanlijnen van de hond en het opruimen van de hondenpoep. Er is nog geen bekeuring uitgeschreven. Als ze 120 bekeuringen uitdelen, hebben ze de gemiste inkomsten van de hondenbelasting al opgehaald.''

Tijdens de fractievergadering van LKB kwam er wel een concreet dekkingsidee boven water. Zandvliet stelde, dat deze gevonden kan worden in de toekomstige rente die nu al toegevoegd wordt aan de reserves: ,,Gebruik een deel hiervan als dekking voor de afschaffing van hondenbelasting.'' PRO lijkt geen voorstander te zijn van de afschaffing en ook het CDA bleek afgelopen maandag haar twijfels te hebben. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) stelde: ,,We gaan niet mee in het volledig afschaffen. Het is een oneerlijke belasting, maar je kan ook kijken of je het op termijn kan afschaffen. Die tijd kun je gebruiken om de mensen de gelegenheid te geven om geen overlast meer te veroorzaken. We moeten een doelbelasting maken van de hondenbelasting, zodat voorzieningen getroffen kunnen worden, zoals het plaatsen van hondenpoepvuilnisbakken. Als de hondenbelasting uiteindelijk afgeschaft is, houd je de maatregelen over.'' Een termijn voor het afschaffen van die hondenbelasting kon Van der Kaaden nog niet geven.

Joep Derksen