Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 januari 2017

Teylingereind betaalt 12.750 euro voor dubieuze werkgeversprijs

SASSENHEIM > Teylingereind werd door het NBSA instituut genomineerd voor 'Best Presterende Werkgever 2016'. Als tegenprestatie betaalde de jeugdgevangenis 12.750 euro. Maar de dubieuze praktijken van het NBSA instituut zijn door het televisieprogramma Rambam aan het licht gekomen. Ieder bedrijf, dat deze 12.750 euro betaalt, wordt automatisch winnaar.

De medewerkers van Rambam richtten een niet-bestaand werving- en selectiebureau op; 'Topp Recruitment'. Ze schreven zich in voor de NBSA-wedstrijd en speciaal voor Topp Recruitment werd door het NBSA instituut een aparte categorie opgesteld, waar Topp Recruitment ook winnaar van werd. Inmiddels zijn er al bijna 500 categorieën met evenveel 'winnaars'; dat levert het NBSA instituut een omzet op van een kleine 6,3 miljoen euro.

De uitzending van Rambam heeft er toe geleid, dat Teylingereind zich terugtrekt en afstand doet van de nominatie. In een verklaring laat de directie weten: ,,Teylingereind is door het NBSA instituut genomineerd voor Best Presterende Werkgever 2016. In de uitzending van Rambam kwam de wonderlijke gang van zaken van het NBSA instituut naar voren. Hierdoor is er een smet gekomen op het winnen van deze Award. Teylingereind heeft daarom besloten om afstand te doen van deze nominatie en trekt zich terug.''

Volgens het bestuur is de jeugdgevangenis volledig te goeder trouw geweest: ,,Teylingereind is in oktober jongstleden door het instituut geselecteerd, niet op eigen initiatief, om deel te nemen aan de nominatie voor Best Presterende Werkgever van de branche justitiële jeugdinrichtingen. We hebben te goeder trouw deelgenomen en waren van te voren op de hoogte van betaling als we branchewinnaar zouden worden. Dit zagen wij als een acceptabele investering voor het benaderen van de arbeidsmarkt om hiermee de constante stroom van vacatures binnen de organisatie in te kunnen vullen.''


Maar nu distantieert Teylingereind zich van de besmette nominatie: ,,Tot vorige week voelden we ons oprecht geëerd en gewaardeerd. Helaas is, vanwege alle ruis, terugtrekken uit de nominatie nu het enige juiste dat we kunnen doen. We zijn teleurgesteld en vinden het spijtig voor een ieder die vol enthousiasme heeft meegedaan om van onze nominatie een succes te maken.''