Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 juni 2006

Bewoners Agnes nerveus door wijzigingen in nachtdiensten

Voorhout – De bewoners van de Agnes zijn verhuisd naar de locaties op de Boekenburglaan en de Ravellaan. Is de verhuizing en alles wat daarbij komt nu inderdaad zo vlekkeloos verlopen als we in de afgelopen tijd via de media hebben kunnen vernemen? Tijd voor een evaluatie. Vandaag deel 3 van de serie artikelen over de perikelen rond de Agnes.

door Joep Derksen

Aan de heer Mornout, Directeur beheer LAS, werd gevraagd: “Wat is uw standpunt met betrekking tot het gebruik van de Nachtwacht? Er is onrust ontstaan over het mogelijk verdwijnen van deze positie op de locatie Ravellaan.”

“Tot nu toe is het zo geweest dat er drie wachten zijn op de drie LAS-locaties, namelijk de Schutse, Liduina en de Agnes. Nu hebben we vier locaties: de bewoners van de Agnes zijn verhuisd naar de Boekenburglaan en de Ravellaan. We hadden het idee opgevat om drie nachtwachten te houden aan de Boekenburglaan, bij Liduina en bij de Schutse. Daarnaast zouden we een zwerfwacht aantrekken die de Ravellaan als basis zou hebben. Deze persoon zou dus bijna altijd aanwezig zijn in het gebouw aan de Ravellaan. Wel zou deze zwerfwacht opgeroepen kunnen worden om te assisteren op een van de andere locaties.

We hebben dit voorstel in eerste instantie met de bewoners besproken en dat leek geen probleem te zijn. De afgelopen week is echter gebleken dat dit systeem voor mensen problematisch was. Het gevoel van de mensen is dat ze in de steek worden gelaten. We hebben gesprekken gehad met de bewoners en hun familie. De mensen vonden het heel belangrijk dat er een gesprek kwam met ons. Bij het laatste onderhoud was de Cliëntenraad ook aanwezig.

Resultaat van deze gesprekken is, dat we een proefproject starten. De eerste vier weken zullen er twee mensen aanwezig zijn op de Ravellaan: een vaste wacht en een zwerfwacht. In de tweede vier weken zullen er een slaapwacht en een zwerfwacht zijn op de Ravellaan. Na zes weken gaan we evalueren wat er is gebeurt in deze periode. Bijvoorbeeld: hoeveel zorg heeft men nodig en wat voor oproepen komen er ’s nachts.

Mevrouw Josten van de Cliëntenraad geeft haar mening hierover: “Vroeger waren er twee nachtdiensten bij elk huis (te weten: Schutse, Liduina, Agnes). Nu heeft ieder huis één nachtwacht en één zwerfwacht die helpt bij de drie huizen. De bedoeling was, dat aan de Ravellaan enkel de zwerfwacht zou komen, omdat hier de mensen komen te wonen die de minste hulp nodig hebben. Deze zwerfwacht kan worden ingeschakeld door de andere huizen, te weten Schutse, Liduina en de nieuwe locatie aan de Boekenburglaan. We hebben actie gevoerd en gesproken met het management van de LAS. Na zes weken zal de situatie dan worden geëvalueerd.

We weten niet wat er zal worden geëvalueerd. Wel is duidelijk dat het behouden van de nachtwacht op iedere locatie voor ons een zeer hard punt is. Als het een kwestie is van te weinig financiën, dan moeten ze maar op andere punten bezuinigen. Bijvoorbeeld iets minder luxe in het gebouw zelf. Veiligheid van de bewoners staat voorop. Voor de bewoners is het een geruststelling dat er ieder moment iemand in huis is op wie ze een beroep kunnen doen en deze situatie willen we behouden.

Er is ons altijd toegezegd dat de zorg niet minder zou worden. Daarom willen we dan ook de vaste nachtwacht op iedere locatie aanhouden.” Deze proefperiode is inmiddels verlengd tot eind juni. Eind mei wordt de inzet van de nachtdienst geëvalueerd.