Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 augustus 2007

‘Duizenden euro’s worden in het water gegooid’

VOORHOUT – Uiteraard is ook verantwoordelijk wethouder Bert Homan om een reactie gevraagd over het nieuws van de aanwezige rugstreeppadden. De eerste vraag aan hem was: “Bent u er nog steeds van overtuigd dat er geen rugstreeppadden zitten in de volkstuinen van Elsgeest?”, waarop Homan antwoordde: “Voor zover ik weet wel, want dat is aangetoond in het onderzoek dat hiervoor is uitgevoerd.”

Op het bericht dat er inderdaad rugstreeppadden zijn aangetroffen, reageert Homan laconiek: “Ongetwijfeld is dit het geval. Het zou best kunnen dat ze er zijn, maar het hoeft geen leefgebied te zijn. Het gebied moet interessant zijn voor het dier en dan komt het in aanmerking voor extra bescherming. We hebben extra maatregelen genomen en dat er enkele exemplaren voorkomen, kan best komen door de hele ritsen leefgebieden waar ze voorkomen. Het hangt af van de leefomgeving: in sommige gebieden kunnen ze wel leven en in andere niet. Het ministerie stelde vast dat dit terrein niet een echt waardevol leefgebied is en de verwachting was niet dat deze padden zouden worden aangetroffen. De idee was dat het terrein van de volkstuintjes niet interessant is voor de voortplanting: hele hordes dieren kunnen hier niet leven. Ze hebben bepaalde sloten en waterpartijen nodig om zich voor te planten en daar was volgens het bureau dat het onderzoek uitvoerde geen sprake van.”

Voortplanten

Toch zijn er jonge rugstreeppadden aangetroffen: een duidelijk teken dat de dieren zich wel kunnen voortplanten. Hoe verklaart de wethouder dit? “Dat is leuk nieuws voor de pad. Het is mooi dat een dier wat niet verschrikkelijk veel voorkomt, zich blijkbaar toch hier kan voortplanten: dat betekent dat het een goede omgeving is. Het dier stoort zich dus niet aan wat wij doen: we gaan dus niets aan veranderen aan de activiteiten die wij ondernemen. Voor de rest ga ik af op wat specialisten tegen me zeggen. Ik blijf zeggen dat we alle mogelijke moeite doen om daar waar we aan het werk zijn zoveel mogelijk dieren te beschermen. We doen daar volgens mij voldoende aan en doen al het mogelijke om meer of minder bedreigde diersoorten zoveel mogelijk te ontzien.”

Had de gemeente toch een ontheffing moeten aanvragen voordat er met de werkzaamheden voor het voetbalveld begonnen werd? Homan: “Een ontheffing aanvragen was niet nodig en zoals we toen gehandeld hebben was correct. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er geen ontheffing nodig was. We hebben ook nog steeds geen ontheffing aangevraagd en kunnen gewoon doorgaan met onze activiteiten. We zijn namelijk aan alle kanten in het gelijk gesteld, ook door de AID.”

Enigszins kregel vervolgt hij: Deze kwestie kost de burgers alleen maar geld. Qua eer en geweten doen we alles wat we moeten doen, zowel het bestuur als de gemeentelijke medewerkers. Er worden kritische vragen gesteld en men gaat door tot het uiterste, maar keer op keer blijkt dat de gemeente gelijk heeft. Vele duizenden euro’s worden hierdoor in het water gegooid en ik vraag me af of de rugstreeppadden daarmee gered zijn. Het enige wat je bereikt in de publieke opinie en de ogen van de mensen is dat ze denken: ‘Moet dat nou?’ Overigens ben ik een groot voorstander van het behoud van dieren en we doen er als gemeente alles aan.”