Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 augustus 2007

Meer duidelijkheid nodig over samenwerking gemeenten

Onderzoeksrapport biedt conclusies en adviezen


LISSE – Drie studenten van de Hogeschool leiden hebben onderzocht wat de mate van samenwerkingsbereidheid is van de ambtenaren in de gemeenten Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout. De aanleiding van het onderzoek, getiteld ‘Samenwerking Bollengemeenten Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse’ is de niet-vrijblijvende samenwerking tussen deze Bollengemeenten.

Het onderzoek geeft een aardige kijk in de belevingswereld van de ambtenaren. Het rapport is uitgebracht in vier verschillende versies. Drie rapporten geven de conclusies en adviezen van de verschillende gemeenten aan en een rapport combineert alle punten tot een gezamenlijk advies. De gemeente Lisse heeft vorige week de resultaten vrijgegeven voor de pers. Hillegom maakt het rapport deze week openbaar, maar Noordwijkerhout zijn nog niet zover. De gemeentelijke woordvoerder laat weten dat de uitkomsten van het in mei uitgevoerde onderzoek ‘nog intern moeten worden besproken’. De resultaten van de gemeente Noordwijkerhout worden pas in september vrijgegeven.

De Lissese versie van het rapport geeft de volgende conclusies: ‘De gemeentelijke medewerkers zijn gericht op het goed houden van de sfeer en wordt laag gescoord op prestatiegerichtheid. Er is voor een soepele samenwerking tussen de ambtenaren van de drie gemeenten in Lisse, zo blijkt uit het onderzoek, te weinig duidelijkheid waar het gaat om werkafspraken, richtlijnen en procedures.

Werkdruk

De medewerkers vinden hun leidinggevenden ‘gemiddeld inspirerend’. De leidinggevenden zouden meer ideeën moeten aandragen, kritisch denken stimuleren en meer feedback geven. Ook is er te weinig sturend leiderschap, waarbij de medewerkers worden gecoached en het behalen van gestelde doelen wordt beloond.’

De uitkomsten van het onderzoek geven weer dat de werkdruk redelijk is, dus niet extreem hoog. Uit de interviews met de medewerkers blijkt echter dat zij persoonlijk wel een hoge werkdruk ervaren.

Aan de andere kant hebben de Lissese ambtenaren oog voor innovatie en vernieuwing en scoort de gemeente goed op passief leiderschap. ‘De medewerkers hebben een hoge motivatie, zijn van mening dat zij invloed hebben op het slagen van het samenwerkingsverband en scoren hoog waar het gaat om het probleemoplossend omgaan met conflicten.’ Het advies van de onderzoekers is hier echter om ook meer beslissingen te forceren en problemen niet alleen polderend op te lossen.

De gemeente Lisse heeft nog wat werk te verrichten. De onderzoekers adviseren om de organisatiecultuur meer te richten op de externe omgeving, zodat de interne zorgcultuur daalt. ‘Ook hebben de medewerkers in het kader van de samenwerking meer duidelijkheid, sturing en inspiratie nodig van hun leidinggevende(n). Meer duidelijkheid en communicatie naar de medewerkers over de gewenste doelen en het traject van de samenwerking is wenselijk’, zo adviseert het rapport.