Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 december 2007

Credo: ‘Alles mag, behalve...’

Prioriteiten handhaving herzien

TEYLINGEN – De gemeente gaat in het kader van de handhavingsnota prioriteiten opstellen, over de excessen danwel onhebbelijkheden die aangepakt moeten worden. Met deze mededeling kwam burgemeester Sander Schelberg op woensdag 12 december. “We draaien de regelgeving om en zeggen bijvoorbeeld: alle kap van bomen is toegestaan, behalve die bomen waarvan de gemeente specifiek aangeeft dat ze behouden moeten worden. Dit credo ‘Alles mag, behalve…’ gaan we ook invoeren voor andere zaken, zoals het parkeren: we pakken hierdoor alleen de excessen aan waar overlast is en geven dus de hoogste prioriteit aan gevaar en overlast.”

Door Joep Derksen

Schelberg is groot voorstander van deze nieuwe aanpak: “Je moet niet willen dat politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) alles gaan handhaven, want dan komen ze de straat niet meer uit, waar ze ’s ochtends beginnen. Dan zou je al een bekeuring krijgen als je 10 cm van de stoep af parkeert en krijg je een politiestaat. Nu moet er bijvoorbeeld een vergunning worden aangevraagd als je een buurtbarbecue voor vijftig personen wilt organiseren. Daar kan ik de boa’s op afsturen om controles uit te voeren, maar je moet je afvragen of dat prioriteit moet krijgen. Ook worden andere vergunningen voor kleine evenementen, zoals het gezamenlijk oplaten van 100 ballonnen afgeschaft. In plaats daarvan krijgen de organisatoren een papiertje met daarop aanwijzingen hoe ze het project kunnen uitvoeren in hun leefomgeving.

Graffiti

Het gaat de burgemeester juist om specifieke zaken waar de boa’s naar moeten kijken: “De prioriteiten moeten nog bepaald worden; binnen een week of zeven, maar je zou kunnen kijken naar de aanpak van het vandalisme en de graffiti. In dat kader ben ik er een voorstander van om een bedrijf aan te wijzen dat binnen korte tijd nieuw aangebrachte graffiti verwijderd; niet alleen van gemeentelijke objecten, maar ook op bedrijfseigendommen. Het bedrijfsleven zou dan met korting ook van deze dienst gebruik kunnen maken.” Hiermee volgt Schelberg de succesvolle aanpak van de voormalige burgemeester van New York en huidig presidentskandidaat, Rudolf Giulliani. Met zijn initiatief om gebroken ruiten direct te laten herstellen en graffiti snel te laten verwijderen, werd de overlast en vervuiling van de miljoenenstad drastisch aangepakt.

Schelberg vervolgt: “Daarnaast kun je beoordelen of de juiste bouwvergunningen zijn aangevraagd. 90% van de mensen doet dit keurig en zij willen ook dat de resterende 10% zich aan de regels houdt. Daarnaast kun je denken aan de excessen van de hangjeugd of controles van het hondenuitlaatbeleid.” Momenteel controleren de boa’s ook al op andere zaken als het gebruiken van de blauwe parkeerkaart, het niet plaatsen van bouwmaterialen op de openbare weg, aanleggen van (woon)boten of de precariorechten.

Zonnige dagen

De burgemeester is een groot voorstander van de boa’s: “Zij zijn de ogen en oren van politie en een verlenging van het blauw op straat. Handhaven is hartstikke leuk en met name op zonnige dagen kijk ik met enige jaloezie naar de boa’s die lekker de straat opgaan”, zo lacht hij. De burgemeester vervolgt op een serieuze toon: “We krijgen in de maatschappij te maken met meer agressieve bewegingen richting politie en brandweer en dat is erg.”

Over het doel van de handhavingsnota: “Na drie jaar gaan we de gemaakte prioriteitenaanpak evalueren en dan moet blijken dat de overlast die we aanpakken ook zeer sterk gedaald is. In dat kader gaan we in 2008 regelmatig acties uitvoeren: we kondigen ruim van tevoren aan dat we tijdens die actie strenger gaan controleren op bepaalde overtredingen, zoals bijvoorbeeld het zetten van aanhangers op parkeerplaatsen. Als we vervolgens deze overtredingen ook constateren, wordt er niet gediscussieerd, maar direct bekeurd.”

De burgemeester liet afsluitend weten geen voorstander te zijn van cameratoezicht: “Dat is wel het laatste redmiddel dat je kunt gebruiken voor de grote orde- en veiligheidsproblemen. Je moet dit middel zeker niet gebruiken in het kader van zaken als parkeeroverlast.”