Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2009

‘Provincie dwingen tot verkeersveilige maatregelen’

LISSE – ‘De Provincie moet overtuigd worden om mee te werken aan een betere verkeersoplossing voor het gebied de Heereweg 420 – 442.’ Dit stelden de verschillende politieke partijen tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Infrastructuur op donderdag 12 februari. Zij riepen naar aanleiding van een inspraak van buurtbewoner Sjoerd Heeringa wethouder Guus Mesman (PvdA) op alles in het werk te stellen om de Provincie Zuid-Holland van de noodzaak te overtuigen.’

In januari oordeelde verkeersdeskundige Vergeer over de situatie dat verbeteringen mogelijk zijn. Heeringa verwoordde ze als volgt: ‘Zorg voor een iets minder scherpe en verschoven slinger in het fiets- en voetpad. Daarnaast een 1,5 tegel breder voetpad (zonder een lantaarnpaal daar middenin), 20 meter voetpad waardoor voetgangers niet op het fietspad of tussen geparkeerde auto’s hoeven te stappen en enkele extra parkeerplaatsen op een doodlopende weg en resterende grond.’
In eerste instantie was Mesman onvermurwbaar: ‘Ik heb aan Heeringa diverse malen aangegeven dat we wel degelijk actie ondernomen hebben. Hij blijft zeggen dat we niets doen. Het dringt blijkbaar niet tot hem door. Ik heb geen behoefte hier verder op in te gaan.’ Dit antwoord was niet naar de zin van fractievoorzitter Cees Verburg (D66): ‘Door de heer Vergeer zijn oplossingsrichtingen aangegeven. Zo’n autoriteit als Vergeer krijgt de dingen wel in beweging. Hij gaat met de betrokken provincieambtenaar, het college en bewoners stap voor stap bezien of zijn bevindingen vertaald kunnen worden naar oplossingen. Concreet was er wel sprake van gevaarlijke verkeerssituaties.’
Mesman: De heer Vergeer heeft aantal punten aangegeven die verbeterd zouden kunnen worden. De Provincie, gemeente en bewoners zijn daar in principe toe bereid. Wij hebben gezegd: het is een Provinciale klus, maar van hen hebben we een tijd niets gehoord. Onlangs zei de Provincie: “We zijn helemaal klaar met die bewoners”. Zij willen de mensen niet bij elkaar roepen. De overleggende partijen komen nu bij elkaar op initiatief van de gemeente Lisse. Er zijn heel wat punten aangedragen, maar het wordt een weerbarstige klus om die punten om te zetten in daden.’Verburg: Dit zegt veel over een bestuursorgaan als de Provincie. Mocht de Provincie niet zijn medewerking verlenen in het verbeteren van een aantoonbare slechte situatie, dan zijn er bestuurlijke middelen die daar voor ingezet kunnen worden.’