Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 maart 2009

En weer meldt een bedrijf zich af in CNB-aanbesteding

LISSE – Het bedrijf Bemog Lingotto heeft zich teruggetrokken als aanbieder voor het CNB-project. Hiermee zijn twee van de vijf ondernemingen afgevallen in de openbare aanbesteding. Nog altijd weigert het college om de nummers 6 en 7 van de longlist toe te laten tot het biedingsproces. Wethouder Guus Mesman (PvdA) liet dinsdag 10 maart weten: ‘We gaan ons pas beraden over alternatieven als blijkt dat niemand een bod doet.’

J. Grift, directeur van Bemog Projectontwikkeling Almere B.V., laat in een brief weten: ‘Ondanks de diverse varianten en scenario’s die door ons zijn bestudeerd, is het voor ons niet mogelijk om met een kwalitatief hoogstaand en markttechnisch haalbaar plan voldoende grondopbrengsten te genereren om de door de gemeente verlangde netto minimum grondwaarde van 1,5 miljoen euro (ex btw) te halen. Wij verwachten minimaal 2 miljoen euro te moeten uitgeven om het cultureel centrum aan te passen aan de wensen van de gemeente. Inclusief de indexering van 5,5% per jaar en de kosten voor het bouw- en woningrijp maken, zal uit de ontwikkeling circa 4,2 miljoen euro aan grondopbrengsten gehaald moeten worden.’

De directeur vervolgt: ‘Wij hebben diverse modellen bestudeerd, zowel in hoge als in lage woningdichtheid. De plannen in hoge dichtheid krijgen wij niet rendabel vanwege de hoge parkeernorm en de matige kwaliteit die ontstaat. De plannen met lage dichtheid krijgen wij niet rendabel vanwege de lage aantallen in combinatie met het sociale programma. Wij betreuren het deze conclusie in dit vergevorderde stadium te moeten trekken. Onder de door u geformuleerde voorwaarden, zien wij op basis van onze expertise en ervaring geen andere mogelijkheid. Indien de gemeente bereid zou zijn de selectievoorwaarden te versoepelen, zien wij zeker mogelijkheden om een goede en evenwichtige mix te verkrijgen tussen een kwalitatief hoogstaand en markttechnisch haalbaar plan en een realistische grondbieding. Een overweging kan zijn om de minimumeis voor de grondbieding los te laten, de hoge parkeernorm loslaten en/of het aantal sociale woningen verminderen.’
Wethouder Mesman gaf zijn reactie donderdag 12 maart over het terugtrekken van Bemog-Lingotto: ‘Zij vinden het niet mogelijk met een hoogstaand en kwalitatief goed programma te komen. Zij vinden de kwaliteitseisen van Lisse te hoog en ook de bouw van het cultureel centrum met stijgende bouwprijzen vinden zij te duur. Dat laatste vind ik wat bevreemdend, want volgens mij zullen de bouwprijzen in de komende tijden dalen. Wij als college zien geen reden andere aanbieders uit te nodigen. We kiezen ervoor door te gaan met de huidige drie. We voeren ook geen verdere versoepelingen door, dat hebben we al gedaan wat betreft de hoogte van het aandeel van de verkochte woningen We gaan ons pas beraden over alternatieven als blijkt dat niemand een bod doet. Voor 20 maart moeten alle biedingen binnen zijn.’