Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2010

Bridgeclub wil denksportcentrum

SASSENHEIM – Het hebben van een goede speellocatie is voor denksportverenigingen vaak geen sinecure. Nadat ruim een jaar geleden de zaalhuur met 400% verhoogd werd door het beheer van de sporthal De Wasbeek, zijn de bridgeclubs Sassem Troef en De Wasbeek noodgedwongen verhuisd naar een nieuwe locatie, de Oude Tol. Dit is een van de redenen waarom het ledenaantal zienderogen slinkt. Tot enkele jaren geleden kon De Wasbeek bogen op 350 leden; momenteel schommelt het ledenaantal rond de 230. Voorzitter Ria Dahlkamp heeft een oplossing voor de locatieproblematieken van de vele verenigingen: “Richt een denksportcentrum op.”

Door Joep Derksen

In het dorp zijn twee grote bridgeclubs: De Wasbeek en Sassem Troef, die samen zo’n 500 leden hebben. Daarnaast zijn er ook talloze kleinere bridgeclubjes actief, onder meer bij de KBO, Stichting Welzijn Teylingen en een vrouwenclub. “Het zou mooi zijn als al deze bridgers een eigen onderkomen krijgen, een denksportcentrum”, zo laat een van de leden, die anoniem wil blijven, weten. “Gebruik hiervoor de ruimtes van een van de vrijstaande basisscholen in de Antoniuslaan of in de Charbonlaan hier in het dorp. Dat zijn schitterende gebouwen en op de locatie van de Charbonlaan staat een sportzaal waar nu niets mee gebeurd. Wat mij betreft mogen ook andere denksporten zoals een schaak- en damclub, maar ook een biljartclub hier gebruik van maken.”

Problemen

De problemen ontstonden toen eind vorig jaar de huur voor een paar uurtjes bridgen in de Wasbeek verhoogd werd van 25 euro naar 100 euro per keer. Die huurverhoging kon de bridgeclub niet betalen en noodgedwongen verhuisden ze naar De Oude Tol, waar nog altijd 50 euro per dagdeel aan huur moet worden afgedragen. “Ik ben jaloers op de sportverenigingen die allemaal schitterende accommodaties hebben, of het nu de korfbal, voetbal of schaatsclub is”, aldus het eerder genoemde lid.

Age Postma was tot enkele jaren geleden voorzitter van Bridgeclub De Wasbeek en hij ziet de leegloop van de club met lede ogen aan. “We hebben ruim twintig jaar in De Wasbeek gezeten en met veel plezier, maar een huurverhoging van 3.000 euro naar 11.000 euro per jaar was gewoon te veel. Indertijd hebben de besturen van onze bridgeclub en Sassem Troef het al eens gehad over een denksportcentrum, maar volgens de toenmalige gemeente Sassenheim bestonden er toen geen mogelijkheden.”

Die situatie kan nu anders zijn, zo oordeelt Postma: “In Leiden zit ook een denksportcentrum, waar bridgers, klaverjassers, dammers en schakers samen komen. De samenleving vergrijst en de denksporten worden steeds populairder. ’t Onderdak is de juiste locatie die voor de uitvoering van de denksporten is ingericht. Ik hoop dat de gemeente dit kan realiseren.”

Sociaal

De huidige voorzitter, Ria Dahlkamp – van de Voorn, erkent de problematiek, maar ze laakt het gebrek aan medewerking van de gemeente Teylingen. “We hebben een paar keer met wethouder Wim Hollart gesproken en hem verteld dat de bridgeclub een zeer sociaal karakter kent, waarbij mensen uit hun sociale isolement worden gehaald. Maar we kregen van hem geen positieve reactie. Het is toch krom dat voetbalclubs wel subsidie krijgen, maar dit nooit wordt toegekend aan bridgeclubs of tennisclubs. Ik heb daar best een beetje moeite mee. Aan de gemeente wil ik het volgende laten weten: óf er wordt subsidie toegekend, óf een denksportcentrum wordt gerealiseerd. We hoeven helemaal geen super-de-luxe gebouw te hebben. De oude school in de Antoniuslaan zou al geschikt zijn: om gebruik te maken van een paar lokalen daar, is al een prima oplossing. Ik wil graag met de gemeente en de andere denksportverenigingen over een denksportcentrum praten, want als je het doet, moet je het met z’n allen doen.”
Een woordvoerder van de gemeente Teylingen reageert: “In het kader van de bezuinigingen zal het in de nabije toekomst niet waarschijnlijk zijn dat de verschillende denksportclubs die Teylingen rijk is, in aanmerking komen voor aanpassing/verandering van het huidige subsidiebeleid van de gemeente, of in aanmerking komen voor een subsidie. In de voorzieningennota die in juli 2009 door de gemeenteraad is aangenomen, staat de bouw van een denksportcentrum niet gepland.”