Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 oktober 2011

Reacties politieke partijen

VOORSCHOTEN – De politieke partijen zijn verdeeld over de vraag of 4pop voldoende subsidie krijgt voor de komende jaren. Een rondgang langs de fractievoorzitters maakt wel duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is voordat 4pop zeker is van haar voortbestaan.

Fractievoorzitter Peter Jongste (ONS Voorschoten) laat weten dat zijn fractie van oordeel is dat 4pop ‘niet enkel een muziekfestival is, maar een activiteit waar veel jongeren uit ons dorp maandenlang mee bezig zijn. We vinden dat 4pop (al dan niet met onze hulp) in gesprek moet met het college om te kijken welke mogelijkheden zij hebben om op andere manieren dan via subsidie, inkomsten te krijgen en wat hier nu de belemmeringen voor zijn. Zou bijvoorbeeld het Uitvoerend Bedrijf een rol kunnen spelen in de beveiliging? Dan is de organisatie niet veel extra geld kwijt aan beveiliging.’

Herman Scholten, fractievoorzitter CDA Voorschoten, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. ‘Als er bezuinigd moet worden, vinden wij minder geld voor een festival een begrijpelijke keuze. Festivals behoren niet tot de basisvoorzieningen die een gemeente aan haar inwoners moet aanbieden, er zijn in dat geval belangrijkere zaken waar geld naar toe moet, zoals ouderenzorg of sociale voorzieningen. Hoe vervelend dit ook is voor de organisatoren, want aan hen ligt het niet! ‘Bezuinigingen op jeugd- en jongerenwerk vinden wij wel een probleem als dit grote gevolgen voor het jeugd- en jongerenwerk heeft.’

Fractievoorzitter Monique Lamers (GroenLinks) stelt: ‘Het 4pop-festival is een belangrijk evenement in het Berkhoutpark in augustus. De sfeer en de muziek zijn er goed. Er komen veel jongeren, maar ook ouderen, op af. De organisatie zegt nu dat het voortbestaan van het festival op het spel staat vanwege het teruglopen van de subsidie van de gemeente. Wij zouden het jammer vinden als het festival niet meer door kan gaan, maar wij moeten de plannen van de gemeente en de reactie van de organisatoren eerst bestuderen om er een afgewogen oordeel over te kunnen hebben.’ Ook aan de fractievoorzitters van de overige partijen is een reactie gevraagd, maar die was bij het ter perse gaan van de krant niet ontvangen.