Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 juni 2014

Iedereen is medeschuldig dus is niemand schuldig

NOORDWIJK – Het rapport van Wareco Ingenieurs over de grondwateroverlast blijkt geschreven te zijn, terwijl het bureau geen informatie had over essentiële meetgegevens. Toch stelt het bureau vast, dat het project Dijk in Duin ‘waarschijnlijk minder invloed’ heeft op de natte kelders van een dertigtal particulieren en bedrijven. De tientallen gedupeerden waren het donderdag 5 juni niet eens met deze conclusies. ‘We hadden nooit last van wateroverlast, totdat Dijk in Duin werd aangelegd’.
Wareco concludeert in haar rapport, dat de grondwateroverlast veroorzaakt wordt door een combinatie van oorzaken. Zo zou er vorig jaar extreem veel regen zijn gevallen, kunnen rioolpijpen zijn gaan lekken en zou het relatief nieuwe infiltratiesysteem van de gemeente (dat onder meer regenwater afvoert) aan de problemen hebben kunnen bijdragen. Maar ook wijst het bureau direct naar de particuliere afvoer van regenwater als mogelijke oorzaak. De problemen zouden worden versterkt door een in de grond aanwezige kleilaag; hierdoor kan het regenwater niet goed wegvloeien en gaat de zoetwaterbel onder Noordwijk aan Zee stijgen.
Jurist Peter de Putter van Sterk Consulting ging nog een stap verder. Hij gaf aan dat het de verantwoordelijkheid is van de pandeigenaren zelf om hun kelders waterdicht te maken. ‘U bent verantwoordelijk, dus u kunt de schade niet op een ander verhalen.’ Zelfs als waterdicht zou blijken, dat Dijk in Duin wel degelijk hoofdveroorzaker is van de grondwateroverlast, dan nog zou het een heel moeilijk traject worden om schade te verhalen op het Hoogheemraadschap, vanwege natuurlijke oorzaken als regen die bijgedragen hebben aan de overlast.
Het was allemaal geen nieuws dat de aanwezigen graag wilden horen. Frans van der Zalm wees er op, dat de grondwaterstand al sinds 2008 gepeild kan worden. Peter den Nijs van Wareco moest erkennen dat zijn bureau geen toegang had tot deze gegevens. Ook zijn die peilstokken maar af en toe bekeken en werden ze niet constant in de gaten gehouden, zo vertelde een ambtenaar. Van der Zalm: ‘De allereerste keer dat wij last kregen van het grondwater was twee maanden nadat die dijk aan de zeekant klaar was. In 2013 kwam het water weer naar binnen in onze kelder van 150 m2. Er was extreme reegenval, maar feit is dat het water niet meer door de Dijk in Duin kan.’
Peter van Rijn toont hierop foto’s die hij had gemaakt van de bouw van Dijk in Duin. Duidelijk is te zien dat de werknemers eerst een groot zeildoek op de zandrug  leggen. Hierna volgden grote hoeveelheden grint over de hele lengte en daar bovenop werden heel veel basaltblokken gelegd.  Dat soort zaken verbeteren de waterdoorlaatbaarheid niet. Maarten Kuiper van Wareco ingenieurs: ‘Die kering is niet waterdicht bedacht. Het was ontworpen als een waterdoorlatende functie, maar door de basaltblokken heeft het wel ietwat een beperkende werking.’
Toehoorder Eric Huizer liet weten, dat hij in Katwijk woont en werkt in Noordwijk. ‘In Katwijk hebben we nooit wateroverlast gehad, maar nu wordt daar Dijk in Duin gebouw en hebben we  wél overlast. Na het aanleggen van een drainagesysteem was die overlast weg. Je kunt als bureau wel allerlei ideeën bedenken, maar Dijk in Duin is wel degelijk een oorzaak. Twee buurgemeenten hebben allebei Dijk in Duin en ook dezelfde wateroverlastproblemen.’
Gedupeerde Piet Steenvoorden was helemaal kritisch: ‘Het regenwater heeft totaal geen invloed op de grondwaterstand. Dat is een onzinverhaal. Voor de aanleg van Dijk in Duin hebben tuinders al gezegd dat je problemen krijgt. Door het stuwende kracht van het zeewater komt het water veel hoger achter de dijk. Het is heel simpel op te lossen; leg een drainage in de Parallelboulevard; dan is het grondwateroverlastprobleem weg.’
Wethouder Marie Jose Fles (PvdA/GroenLinks) liet weten dat alle opmerkingen en ideeën meegenomen worden door de politiek. Midden juli neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit of er een vervolgonderzoek komt naar de oorzaken van het grondwateroverlast en ook wordt dan gekeken hoe dit opgelost kan worden. Zo’n vervolgonderzoek gaat nog zeker een jaar duren, zo liet Peter den Nijs van Wareco weten. De aanwezigen kregen bij het afscheid toch nog een positief berichtje mee; het grondwater is weer aan het zakken.