Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 december 2014

Oppositie wijst handreiking af

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Onvoldoende steun voor een motie van VVD, CDA en Noordwijk Zelfstandig die bezwaar maakte tegen het aanpassen van het burgerinitiatief voor de bouwplannen van Hotels van Oranje. De oppositiepartijen hadden bij de Vereniging  Nederlandse Gemeenten (VNG) nagevraagd of een het door de raad aanpassen van een burgerinitiatief wel mag. De VNG stelde, dat dit niet zo is. Maar gemeenteraadslid Leon van Ast (Puur Noordwijk) lichtte toe, waarom het in de Noordwijkse situatie wél mag.
Als eerste voerde fractievoorzitter Roberto ter Hark het woord: ‘Het is voor de politiek niet mogelijk om een burgerinitiatief te veranderen, want de initiatiefnemers blijven geestelijk eigenaar. Ze willen geen verdere vertraging bij de besluitvorming over Hotels van Oranje (HvO). Laat het traject van HvO niet vertragen met een brede maatschappelijke discussie over de Koningin Wilhelmina Boulevard.’
Leon van Ast (Puur Noordwijk) stelde echter: ‘De VNG kan zich niet vinden in de wijziging van het burgerinitiatief, maar wij hebben vertrouwen in een eventuele gerechtelijke gang. De initiatiefnemers wilden iets wat wettelijk niet kon. Er werd opgeroepen om het bestemmingspalan vast te stellen, zonder dat de raad daar nog inspraak over zou hebben.De VNG stelt terecht dat een amendering (aanpassing, JD) van een rechtsgeldig burgerinitiatief niet mag plaatsvinden. Maar juist door deze amendering wilen we de procedure van HvO opstarten, zonder het onnodig te vertragen.’ Hij riep de oppositiepartijen op om het voorstel zo aan te passen, dat het college opgeroepen wordt om de bouwaanvraag van Hotels van Oranje in procedure te nemen. De partijen weigerden dit en bleven bij hun originele voorstel. Dit werd vervolgens afgewezen.