Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 april 2016

Column

Statushouders

Laat één ding volkomen duidelijk zijn, waarde columnlezer. Ik gun iedereen een goede, eigen, woning. Waar hij of zij lang en gelukkig in zal leven. Maar vorige week hoorde ik nieuws, waar ik niet blij van werd. Het ziet er naar uit, dat de huidige inwoners van Kaag en Braassem minimaal twee jaren langer moeten wachten, totdat zij kans maken op een eigen sociale woning.

De reden hiervoor is de toestroom van statushouders; voormalige vluchtelingen die in Nederland mogen blijven wonen. En van de rijksoverheid een voorkeurspositie krijgt waar het gaat om het bemachtigen van een huis in de sociale sector, dat vrijkomt. De afgelopen maanden is het namelijk zo, dat vrijwel ieder vrijkomend huis, of eigenlijk elk huis van de woningbouwcorporaties Woondiensten Aarwoude en MeerWonen, toegewezen worden aan statushouders. De 6.000 actieve 'reguliere woningzoekenden' in deze regio vissen keer op keer achter het net.

In onze gemeente komen dit jaar 71 statushouders te wonen en dat aantal zou nog naar boven bijgesteld kunnen worden ook. Maar de komende twee jaren (minimaal) worden er geen extra sociale woningen bijgebouwd. De gemeenteraad ziet het niet zitten om snel tijdelijke woningen te realiseren, die voor een periode van tien jaar in gebruik genomen kunnen worden. Het zou een prima tussenoplossing kunnen zijn, om die tijd te kunnen gebruiken voor het in alle rust bouwen van extra sociale woningen.

Maar die tijdelijke woningen komen er dus niet en moet er gewacht worden of er nieuwe sociale woningen komen. En met de gerechtelijke procedures gaat het nog minimaal twee jaren duren, voordat die woningen daadwerkelijk gebouwd zijn. Rogier van der Laan, directeur van Woondiensten Aarwoude, liet vorige week weten over de toewijzing van de sociale woningen aan statushouders: 'Het is echt dramatisch: op dit moment moeten we alle woningen inzetten om aan de taakstelling te voldoen. We moeten bijbouwen. Deze opgaaf (voor het huisvesten van statushouders, JD) neemt toe. Ik verwacht niet dat die taakstelling in 2017 weg zal zijn. Het enige wat je er aan kunt doen, is zorgen dat er meer woningen komen. Elk jaar hebben we 60 woningen minder beschikbaar voor de eigen woningzoekenden. De inschrijftijd voor de woningen gaat de komende jaren oplopen, de rij wordt langer en er kunnen minder mensen aan een woning geholpen worden. Totdat de nieuwe woningen worden opgeleverd. Maar als dat gebeurt, gaat de rij sneller krimpen.'

Kortom, er is geen seconde te verliezen, dames en heren van de gemeenteraad. U maakt bij het besluiten over de komst van nieuwe sociale woningen, ook de keuze voor het zorgen voor extra sociale woningbouw voor haar eigen inwoners.


Joep Derksen