Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 juni 2017

Met cirkelbrug nooit meer in de file

KAAG EN BRAASSEM > In een van zijn columns schreef Joep Derksen over het nodeloos stilstaan van (vracht)auto's voor openstaande bruggen. Dit leidde ertoe, dat de Leimuidenaar Sjoerd van der Hoorn contact opnam met de redactie. Hij heeft een systeem bedacht, waarbij het verkeer kan doorrijden over een brug, terwijl de boten en jachten tegelijkertijd blijven varen. Hij heeft een octrooi gekregen voor zijn idee, de Cirkelbrug, en wellicht gaan grote bouwondernemingen dit plan in de toekomst uitvoeren.

De idee van Van der Hoorn ontstond in Amerika, zo laat hij weten. ,,Daar zijn honderdduizenden kruispunten, met veel stoplichten, waar je bijna altijd stil moet staan. Terwijl ik voor zo'n stoplicht wachtte, bedacht ik dat er in Nederland ook plaatsen zijn, waar je als automobilist lang moet wachten; bij bruggen. Ter plekke bedacht ik een manier om de boot onder de brug door te krijgen.'' Het komt er in feite op neer, dat een brug onderverdeeld wordt in twee keer twee rijbanen, met een 'haventje' in het midden. Als er geen boot in de buurt is, rijdt het verkeer aan weerszijden van het brughaventje. Zodra een boot in de buurt komt, verplaatst het verkeer zich naar het wegdek aan de andere kant van de brug. De brug gaat omhoog, de boot gaat via een draaischijf naar het midden, waarna het verkeer zich verplaatst naar het weggedeelte, dat weer omlaag is gegaan. Hierna gaat het tweede bruggedeelte open en kan de boot doorvaren.

Van der Hoorn heeft dit idee bedacht tussen al zijn normale werkzaamheden door. Hij probeert het niet echt actief op de markt te brengen, maar heeft al wel met grote bouwondernemingen gesproken. ,,Ze hebben er kennis van genomen, maar geen enkel bedrijf heeft gezegd, dat ze dit gaan gebruiken. Maar dat komt ook door de manier waarop bruggen gebouwd worden. Deze bedrijven moeten voldoen aan de eisen die door de opdrachtgevers, Provincie en Rijkswaterstaat, afgegeven worden.'' Navraag door Van der Hoorn leert, dat Rijkswaterstaat een afdeling heeft, waar proeven gedaan worden met nieuwe technieken. Maar die proeven worden alleen uitgevoerd, als een grote onderneming daar opdracht voor geeft. En zo ver lijkt het nog lang niet te zijn.


Toch geeft Van der Hoorn de hoop niet op. ,,Ik heb mijn idee technisch laten doorberekenen door studenten van de Universiteit van Twente. Zij konden vertellen, dat het technisch werkt. Maar wel zou er nieuwe regelgeving voor gemaakt moeten worden. Bovendien moet worden gekeken naar het zwaartepunt en de overspanning, wanneer de cirkelschijf ronddraait én wat het effect is, als er op dat moment twee vrachtwagens op rijden.'' Er zijn dus nog een paar obstakels te overwinnen, voordat Van der Hoorn's idee ook in de praktijk gebracht wordt, maar hij dagdroomt: ,,Ik zou het wel heel mooi vinden, dat dit idee bij de brug van Leimuiden plaats vindt. Al zou een tunnel op die plek ook heel fijn zijn.'' Voor meer informatie: www.cirkelbrug.nl