Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 maart 2018

HOT or not


[KAAG EN BRAASSEM] Tuinders, die willen stoppen, hoeven binnenkort niet meer jarenlang te wachten, totdat er een gegadigde langs komt. De Greenport Aalsmeer heeft samen met de Rabobank Utrecht het initiatief genomen, om die tuinbouwgebieden op te kopen. Dat gaat dan gebeuren door het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland.

Wethouder Yvonne Peters (VVD) verzekerde, dat HOT niet het doel heeft om al die tuinbouwgebieden op te kopen, zodat er vervolgens allerlei woningen op gebouwd worden. De koop past namelijk in het 'herstructureren' van het hele tuinbouwgebied. Gaan we terug naar de jaren '50 van de vorige eeuw, toen er ook 'herverkaveld' werd? Zo'n vaart zal het volgens Peters niet lopen. ,,Een van de uitdagingen is, dat er verspreid liggende kassen zijn. Dit zijn soms rendabele bedrijven, die daar mogen blijven zitten, zolang ze zelf goed zitten. Maar er zijn ook bedrijven, die best wat anders willen, maar dat gaat financieel niet makkelijk. Er kunnen tijdverschillen zitten tussen de gewenste periode van het in de verkoop zetten en wanneer het gekocht wordt.''

Ze vervolgt: ,,HOT kan een bemiddelende rol spelen in die fysieke herstructurering. Zij krijgen geen voorkeursrecht om grond te kopen. Niemand hoeft zaken te doen met HOT.'' Maar de grond die wel bij HOT in bezit komt, wordt beoordeeld door de Greenport. Om te kijken, of deze grond onderdeel kan worden van een herstructurering. Volgens Peters worden er dan niet massaal woningen gebouwd op de tuinbouwgrond. In de Bollenstreek een een 'Greenport Ontwikkelingsmaatschappij' (GOM) opgericht, waarbij een bepaald aantal hectares bollengrond beschermd wordt en oude gebouwtjes worden opgeruimd. De kosten hiervoor worden gedekt door de bouw van vele honderden huizen en villa's in het buitengebied; de zogeheten 'GOM-woningen'.

Maar zo ver wil de Greenport in deze regio nog niet gaan. De wethouder: ,,HOT is bedoeld om tuinbouw te stimuleren. Niet om gronden goedkoop te kopen en voor woningbouwprijzen te gaan verkopen. Ze hebben een tuinbouw belang en HOT is een financieringsvehikel om bedrijven te kunnen helpen. De tuinbouwgrond blijft aangemerkt als tuinbouwgebied, zolang de gemeenten de bestemming tuinbouw er op houden. Het is niet zo dat HOT de hele gemeente gaat opkopen.''

Peters kijkt naar de toekomst: ,,Ruilverkaveling is een heel groot woord, maar we moeten nadenken over de vraag of de bedrijven zitten, waar ze horen te zitten. Als de eigenaren daar zelf over nadenken, kan HOT er een rol in spelen. Dat is een moderne ruilverkaveling, maar één die alleen op eigen initiatief plaats vindt. De moderne tuinbouw heeft voorzieningen nodig op het gebied van CO2 en duurzame energie. HOT kan helpen om de clustering in stand te houden. En soms helpt het, om een klein stukje van dat gebied om te zetten naar woningen, als verdienmodel.''