Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 januari 2020

290 woningen in ontwikkelgebied Buytewech-Noord


Nieuwkoop – De plannen voor de bouw van 290 woningen in Buytewech-Noord leidde donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Nieuwkoop tot veel kritiek. Tenminste, van grondeigenaar Timpaan en omwonenden. Maar wethouder Guus Elkhuizen kreeg volop steun van de gemeenteraad.

Ingeborg de Jong is directeur bij gebiedsontwikkelaar Timpaan, dat het oostelijk deel van het te bebouwen terrein in bezit heeft. Ze riep de raadsleden op, om de plannen aan te passen, zodat meer woningen aan de oostkant komen te staan. ,,De bebouwingsdichtheid is in het westelijke deel aanmerkelijk hoger, dan in het oostelijke deel van het plangebied. Maar het oostelijke deel ligt dichter bij het centrum van Nieuwkoop en de ontsluiting van het gebied op de Nieuwveenseweg.’’ De zestig woningen, die ingetekend staan op ‘haar’ gebied, vindt ze veel te weinig: wat Timpaan betreft komen er in heel Buytewech-Noord geen 290 huizen, maar 400 woningen, waarvan tussen de 80 en 100 op het grondbezit van Timpaan.

Omwonenden wilden juist minder dan 290 nieuwe huizen in hun omgeving. Inspreekster Sense gaf aan namens 250 bewoners van Buytewech te spreken. ,,Bouw minder ambitieus, dus op kleinere schaal. Zet in Buytewech-Noord geen flats of hoge gebouwen neer.’’ Inspreker Jaco Verweij pleitte voor het behoud van een groenstrook tussen de bestaande woningen en de nieuwe huizen. Dat laatste zegde wethouder Elkhuizen toe. Maar het aantal geplande woningen veranderen; daar wil hij niet aan meewerken.

,,Dit plan voldoet voor het overgrote deel aan wat opgehaald is in de participatie en de inspraaktrajecten. Mensen vinden voor hun eigen belang, dat zaken beter zouden kunnen. Dat maak ik bij ieder bouwproject mee. Maar hier is samen met de inwoners hard aan gewerkt.’’ Timpaan kreeg een lesje in onderhandelingstactiek van Elkhuizen: ,,U bent een professionele ontwikkelaar. Het is niet de eerste keer, dat u onderhandelt. U hebt zelf toegegeven, dat het verstandiger was, om eerst met de gemeente in gesprek te gaan over onze visie voor het aantal woningen, voordat u de grond definitief kocht.’’ In Buytewech-Noord komen zeker appartementengebouwen. De wethouder: ,,Zestig procent van onze bevolking is ouder dan veertig jaar. We moeten bouwen voor jongeren, om de betaalbaarheid van onze gemeente op orde te houden. Voor starters moet je betaalbaar bouwen. De tijd, dat we alleen maar kavels verkopen voor jongeren, is definitief voorbij. De jongeren willen de keuze hebben uit betaalbaar huren.’’ De gemeenteraad gaat volgende week unaniem akkoord met het collegevoorstel over de ontwikkeling van Buytewech-Noord.