Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 oktober 2021

Tegen extra asfalt

Hillegom – Het snelle doorrijden van auto’s moet minder gemakkelijk gemaakt worden; een extra oost-westverbinding is door enkele actiegroepen niet gewenst.

Ton van de Reep secretaris Vereniging Behoud de Polders Hillegom pleit hiervoor en hij wordt gesteund door onder meer Karel van Broekhoven van Milieudefensie. Ze ageren tegen voorstellen over mobiliteitsplannen voor de noordelijke Duin- en Bollenstreek. ,,Vooral bij Holland Rijnland (HR) lijkt deze denkrichting nog helemaal uit meer asfalt te bestaan.’’

Ze stellen: ,,Het beleid zou er op gericht moeten zijn om, conform het klimaatakkoord, de automobiliteit te verminderen en te spreiden. Het rekeningrijden, uiteraard geflankeerd door investeringen in het ov, is daarvoor het aangewezen middel.’’