Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 februari 2013

Burgemeester twijfelt over noodzaak brief

OEGSTGEEST – In de gemeente is veel ophef over een brief die verstuurd is. Deze brief zou over burgemeester Timmers gaan. Zowel de vertrouwenscommissie als een woordvoerder van de provincie geven toe, dat deze brief geschreven is. Bovendien blijkt, dat de brief ondertekend is door alle vier de leden van de vertrouwenscommissie. Wat doet al deze polemiek met de burgermoeder zelf, die al zoveel jaren aan het hoofd van de gemeente staat?

Timmers laat weten, dat ze blij is dat ze zelf de mogelijkheid heeft om te reageren, in plaats dat alleen maar over haar wordt gesproken. ‘In de carrière van een burgemeester wordt iedere twee jaar een functioneringsgesprek gehouden. Dan wordt gesproken over wat er wel en niet goed gaat. Van het gespreksverslag gaat een kopie naar de Commissaris van de Koningin. Eind oktober heb ik een gesprek met de vertrouwenscommissie gehad en daar heb ik aangegeven dat ik ben benoemd tot 2016, maar dat ik eerder wil weggaan.’

Ze licht de reden van haar vervroegde vertrek toe: ‘Er was een uitstekende regeling voor vertrekkende burgemeesters, die inging als je 64 jaar en één maand oud was, maar die regeling gold niet voor mij. Ik ga weg als ik 65 jaar en twee maanden ben. Deze informatie is in het verslag gekomen.’ Met de komst van het nieuwe college is een aantal afspraken op papier gezet door de vertrouwenscommissie. Een van de punten was, dat de ‘burgemeester ruim tevoren aangeeft dat ze weg gaat, zodat de gemeenteraad ruim de tijd heeft om een opvolger te vinden.’ Deze brief is ondertekend door de vier leden van de vertrouwenscommissie, maar had in feite door de voorzitter (Tim van Tongeren, JD) en de raadsgriffier ondertekend moeten worden.

Timmers: ‘De belangrijkste vraag die ik mijzelf stel, is of die brief van de vertrouwenscommissie wel nodig was geweest. Ik had al aangegeven dat ik mijn ambtstermijn niet vol maakte, want ik heb veel plannen voor de toekomst.’ Is de achterliggende reden voor het versturen van (een kopie van) deze brief aan de Commissaris van de Koningin dan om er zeker van te zijn, dat de burgemeester inderdaad eerder weg gaat? Timmers weet dat dit niet zo is: ‘De insteek van de brief is dat wij een kroonbenoemde burgemeester willen en dat we geen waarnemend burgemeester krijgen. Daarom nemen we de tijd om samen een kroonbenoemde burgemeester te zoeken; daar heb je minimaal acht maanden voor nodig. Als je drie maanden van tevoren aankondigt dat je weg gaat, krijgt de gemeente namelijk zeker een waarnemend burgemeester.’