Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 juni 2016

Gemeenteraad geeft directe controle uit handen

College geeft jarenlang foute informatie over Noordwijk Zeewaardig

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de vraag hoe het kan, dat Bever Holding toch een enorm groot gebouw mag neerzetten op het Gat van Palace. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraad door het college meerdere malen is voorgespiegeld, dat alle bestemmingsplannen 'conserverend' zijn vastgesteld.

Het ging er donderdag 26 mei tijdens de raadsvergadering heftig aan toe, toen de problemen rondom het bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig aan de orde kwam. Het was de VVD die ontdekte, dat op het Gat van Palace een gebouw mag komen, dat niet 10.000 m2, maar ruim 16.000 m2 groot wordt en maar liefst 29 meter de lucht in mag torenen. Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) pleitte vurig voor het onafhankelijke onderzoek. En omdat de het toenmalige college (Puur Noordwijk, VVD, CDA) deze kwestie niet goed genoeg had uitgezocht, stond Ter Hark er op, dat de gemeenteraad opdracht geeft voor dit onderzoek.

Maar Puur Noordwijk-wethouder Hans Bakker moest daar niets van weten. Hij wilde juist, dat het college van burgemeester en wethouders volledig de regie houdt over het onderzoek. Zodat het 'onafhankelijke onderzoeksbureau' als eerste moet praten met het college over alle zaken die boven komen in het onderzoek. Wel mag de gemeenteraad wat hem betreft meepraten over de onderzoeksvragen die uitgezocht moeten worden.

Ter Hark was furieus: 'De bouwrechten van Bever Holding zijn verruimd met duizenden vierkante meters. Dit is een cadeautje van enkele miljoenen voor Bever Holding en de gemeenteraad moet dit controleren.' Ook Puur Noordwijk vond een onderzoek prima, maar fractievoorzitter Taetske Visser vond, dat de schuld van de ontstane situatie bij de gemeenteraad ligt. 'De gemeenteraad heeft haar controlerende taak niet voldoende uitgevoerd. Ze gaan het eigen vlees keuren en dat is niet goed.' Haar woorden werden ondersteund door raadslid Louis Koppel (PvdA/GroenLinks). Hij vond een 'raadsonderzoek een te zwaar middel'.

Wethouder Bakker zegde toe, dat hij de raadsleden een 'conceptvragenlijst' zal voorleggen. Daarna mogen zij nog laten weten wat hier aan toegevoegd moet worden. Al moeten dan wel voor iedere wijziging 11 van de 21 raadsleden voorstander zijn. Maar Ter Hark bleek het vertrouwen in het college kwijt te zijn: 'We hebben (het college, JD) keer op keer gevraagd en keer op keer het antwoord gekregen dat er niets aan de hand was. Ik wil het zelf onderzoeken.' Het CDA steunde dit pleidooi, maar de beide partijen stonden alleen. De coalitiepartijen Puur Noordwijk, LSNZ, PvdA/GroenLinks en D66 vormden één groot blok rondom wethouder Hans Bakker en de overige collegeleden. De motie om een raadsonderzoekscommissie in te stellen werd verworpen en dus laat de gemeenteraad haar directe controletouwtjes over de misstanden rondom 'Noordwijk Zeewaardig' uit handen nemen.