Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 januari 2017

Wethouder belooft beterschap

LISSE > Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heeft willens en wetens op het randje van de wet gebalanceerd en is er wellicht overheen gegaan. De gemeente had geen huurovereenkomst met Dansschool Welkom mogen sluiten, waarbij de huurprijs onder de kostprijs ligt. In reactie op vragen van SGP/ChristenUnie laat Ruigrok weten, hoe het zo gekomen is.

Ruigrok: ,,Het beëindigen van de huurovereenkomst door de dansschool resulteerde in het indienen van een petitie (door leden van de dansschool, JD), waarna aansluitend in de gemeenteraad een discussie ontstond en aan het college kritische vragen werden gesteld. De vraagstelling stelde ons uiteindelijk voor het dilemma of en hoe wij de dansschool voor Lisse moesten/konden behouden. De maatschappelijke druk, de kritische vraagstelling, de korte tijd waarbinnen de dansschool zekerheid moest hebben over continuering (inschrijving kandidaten voor het nieuwe seizoen sloot), hebben erin geresulteerd dat wij meenden dat snelheid geboden was. Mede daarom hebben wij gekozen voor een pragmatische oplossing, die gericht was op het behouden van de dansschool voor Lisse en waarbij tevens op heel korte termijn het resultaat werd bereikt.''

De wethouder erkent: ,,De snelheid die wij hebben betracht is min of meer ten koste gegaan van de meer principiële route die ook gekozen had kunnen worden. Die route vereist een juridische oplossing die de toets der kritiek onbetwist kan doorstaan, maar dat zou ten koste gaan van de snelheid waarin naar onze mening gehandeld moest worden. Dat verdient, achteraf beoordeeld, zeker niet de schoonheidsprijs.'' Hiermee wordt duidelijk, dat het door de gemeente ondertekende contract wellicht 'die toets der kritiek' niet kan doorstaan.


Ruigrok belooft beterschap: ,,Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dergelijke dilemma’s voortaan met de gemeenteraad moeten worden gedeeld. Dat proces is in dit geval niet op deze wijze verlopen, en achteraf bezien hebben we wellicht te voortvarend gekozen voor een oplossingsrichting die voor een deel van de gemeenteraad niet als de meest juiste oplossing wordt gezien.''