Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 januari 2017

Wethouder Nieuwkoop niet blij met komst varkenshouderij

WOUBRUGGE > Wethouder Paul Platen van Nieuwkoop deed maandag 23 januari een allerlaatste poging om de gemeenteraad te overtuigen, niet in te stemmen met de plannen om de varkenshouderij van Kroes uit te plaatsen van de A. de Graaflaan naar de Kruislaan. Maar Platen kreeg geen voet aan de grond bij de gemeenteraadsleden.

De Nieuwkoopse wethouder wees de politici er op, dat ze niet alleen naar het belang van de eigen gemeente moeten kijken, maar ook rekening moeten houden met de zorgen van de buurgemeente Nieuwkoop. De komst van een varkenshouderij in het buitengebied zorgt volgens Platen voor een grote aanslag op het open karakter van dat deel van Woubrugge. ,,Het buitengebied wordt meer versteend. Ik vraag u om het besluit te heroverwegen'', aldus Platen. Zijn woorden werden ondersteund door inspreekster Carla van Rijn, namens de Dorpsraad Rondom de Plassen: Een compleet nieuw bedrijf komt in het hart van de polder, met 18.000 m2 aan bouwoppervlak. Het draagt helemaal niets bij aan het landschap. Er worden alleen maar grote stallen neergezet. Waarom offeren we het open landschap op voor een economisch gewin van een eenmansbedrijf, die kennelijk binnen de gemeentegrenzen moet blijven?''

De gemeenteraadsleden bleken niet onder de indruk. Thijs Mooren (CDA) wees Platen er fijntjes op, dat de gemeente Nieuwkoop enkele jaren geleden er mee heeft ingestemd, dat een compleet nieuw bedrijf zich in het buitengebied van Nieuwveen mocht vestigen. Platen ontkende dit: ,,Dat is mij niet bekend. We gaan niet over op nieuwe vestigingen, waar het gaat over agrarische bedrijven.'' De overige raadsleden lieten weten, dat ze de discussie over het al dan niet uitplaatsen van de varkenshouderij niet meer over willen doen. Wethouder Herman Haarman (D66) voegde hier nog aan toe, dat hij wel degelijk zijn collega-wethouder uit Nieuwkoop van alle ontwikkelingen op de hoogte had gehouden. Tijdens de vergadering van het raadspresidium op maandag 20 februari wordt duidelijk of de uitplaatsing van de varkenshouderij een hamerstuk of bespreekstuk wordt in de besluitvormende raad.


Joep Derksen