Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 januari 2017

Locaties voor extra sociale woningbouw bekend

Vlietpark valt af

KAAG EN BRAASSEM > Onderzoek heeft aangetoond, dat er tientallen extra sociale woningen kunnen komen op het Van Egmondterrein in Woubrugge, het Connexxionterrein in Leimuiden en de Schoolbaan in Roelofarendsveen. De locatie Vlietpark in Hoogmade is afgevallen als geschikte plek om sociale woningen te plaatsen. Hiervoor in de plaats heeft het college van burgemeester en wethouders ruimte gevonden naast de nog te bouwen Brede School.

Veel mensen staan jarenlang op de wachtlijst, om een sociale woning of appartement in de wacht te kunnen slepen. En met de komst van veel extra statushouders vond het gemeentebestuur, dat nu de tijd is gekomen om extra sociale woningen te bouwen. Uit een totaal van 32 mogelijke locaties gaf de gemeenteraad vorig jaar de opdracht om vier plekken op hun geschiktheid te onderzoeken.

Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) maakte donderdag 19 januari bekend, dat alle seinen op groen staan voor het Van Egmondterrein, het Connexxionterrein en de Schoolbaan. Wel moet er bij de bouw op het Connexxionterrein rekening gehouden worden met geluidsoverlast van de N207. Hiervoor komen aan die kant van het gebouw met zo'n 40 appartementen waarschijnlijk 'dove muren'.

Het plan is, om op het Van Egmondterrein circa 20 grondgebonden 'comfort' woningen te plaatsen. Ook de Schoolbaan lijkt een geschikte plek voor de sociale woningbouw. Alleen heeft onderzoek aangetoond, dat daar een dikke puinlaag van een meter diep moet worden weggehaald. Hoewel dat geen giftige grond is, betekent dit toch veel extra kosten voor de gemeente. Daarom kijkt het college nu naar mogelijkheden om op de Schoolbaan meer dan de geplande dertig appartementen te laten bouwen. ,,Maar ik verwacht geen wolkenkrabbers'', aldus Schoonderwoerd. De omwonenden van deze drie locaties worden betrokken bij de verdere planvorming in een zogeheten 'TOP-traject'. In maart vindt de eerste van drie bijeenkomsten plaats waar iedereen zijn ideeën en bezwaren naar voren kan brengen.

Het Vlietpark in Hoogmade valt af als locatie voor extra sociale woningbouw. Dat komt vooral, omdat die woningen er alleen kunnen komen, wanneer de maximum snelheid op de naastgelegen provinciale weg omlaag gaat naar 50 kilometer per uur. En daar zal de Provincie Zuid-Holland niet mee instemmen. Bovendien zou de gemeente veel geld moeten investeren in een geluidswal en fluisterasfalt. Nu er één plek afvalt, moet er een andere plek gevonden worden. Maar dat wordt niet het Noordeinde, informeert Schoonderwoerd. De geurcirkel van een nabijgelegen veebedrijf zorgt ervoor, dat maar een deel van dat terrein bebouwd kan worden. Bovendien mogen die appartementen niet te hoog worden, in verband met de molen, die daar vlak bij staat.


Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen, om tien 'compactwoningen' voor met name senioren te bouwen naast de Brede School. Deze woningen komen in de plaats van de al geplande vrijemarkt huizen en worden minder hoog, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Bovendien zullen het 'maar' tien woningen zijn, in plaats van de eerder bedachte twaalf huizen, aldus de wethouder. Nadat de gemeenteraad hierover in april een definitief besluit neemt, kunnen omwonenden hun mening geven over de bouwplannen naast de brede school.