Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 januari 2017

Gemeente ontwijkt regels met quasi inbesteden

KAAG EN BRAASSEM > De medewerkers van de Sociale Werkplaats Alphen (SWA) mogen de komende drie jaren de gemeentelijke gazons gaan maaien. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat vorige week besloten. Een aanbestedingsprocedure wordt niet uitgevoerd, omdat de gemeente de opdracht 'quasi inbesteedt'.


Eind vorig jaar liep een contract af met de SWA, dat al zorgde voor het maaien van de gemeentelijke gazons. Het college laat weten: ,,Met deze opdracht willen we de dalende trend vanuit 2016 voor wat betreft het aantal klachten en meldingen doorzetten. De waarde van de opdracht bedraagt meer dan 209.000 euro en volgens de regels, zou er daarom een Europese aanbesteding moeten worden uitgeschreven. Maar de gemeente kan hier volgens ambtelijk advies van afwijken. ,,De Aanbestedingswet geeft mogelijkheden om geen aanbestedingsprocedure te volgen en de opdracht onder bepaalde voorwaarden te verlenen aan de SWA. Die voorwaarden zijn, dat de deelnemende gemeenten op dat samenwerkingsverband toezicht uitoefenen en dat meer dan 80% van de activiteiten van het samenwerkingsverband wordt uitgeoefend in de vorm van taken die hem zijn toegewezen door de deelnemende gemeenten. Deze manier van opdracht verlenen wordt quasi inbesteden genoemd.