Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 januari 2017

Zorgen over afkalvende bermen

WOUBRUGGE > De noodkreet van de heer De Lange van Nolina over de afkalvende bermen langs de Oudendijkseweg kreeg maandag 23 januari niet alleen steun van de LTO-noord. Ook de politieke partijen riepen wethouder Herman Haarman op, om hiertegen maatregelen te nemen.


Haarman kreeg alleen de goedkeuring voor een 'Krediet verbetering ontsluiting tuindersbedrijven', nadat hij een aantal beloftes had gedaan aan de politici. Hij zegde toe, om binnen vier weken te komen met een 'stand van zaken' over de afkalvende bermen. Ook moet Haarman dan een plan van aanpak bedenken en binnen drie maanden een compleet voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Die verbeteringen voor de Oudendijkseweg moeten dan worden meegenomen in de aanbesteding die de gemeente gaat uitschrijven voor het verbeteren van de ontsluiting van tuindersbedrijven.