Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 februari 2017

,,Afval scheiden is een kwestie van kennis overdragen''

KAAG EN BRAASSEM > Vanaf 1 januari 2018 moeten alle inwoners gaan betalen voor iedere vuilniszak met restafval, dat zij laten ophalen. Dit is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, waarover de gemeenteraad zich binnenkort gaat buigen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) verstrekte hierover meer informatie op donderdag 16 februari.

Op dit moment gooit ieder huishouden jaarlijks meer dan 200 kilogram aan restafval in de afvalbak; slechts 52% van het totale afval. Maar dat moet in 2020 nog maar 100 kilogram zijn. En enkele jaren later mag ieder huishouden nog maar 30 kilogram per jaar aan restafval overhouden. Het wordt dus een taak voor alle inwoners om beter te gaan scheiden. Doordat inwoners per zak restafval een bedrag moeten betalen, hoopt de gemeente, dat de scheidingsbehoefte groter wordt. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend, maar in Lisse werd dat enkele maanden geleden gesteld op 1,55 euro per zak. Peters is voorstander van dit systeem: ,,Het past bij het principe 'De vervuiler betaalt'. Mensen die beter afval scheiden, krijgen daar een financieel voordeeltje van. Al zal dat geen honderden euro's per jaar zijn; waarschijnlijk zo'n 50 euro maximaal.''

Maar is het realistisch om te verwachten, dat over pakweg tien jaar ieder huishouden nog maar 30 kilogram restafval produceert? De wethouder: ,,Het is utopisch, maar we zijn op een kantelpunt gekomen om de noodzaak in te zien om anders te kijken naar afval. Want wat maakt het uit of je je appelsappak in de grijze bak of in de zak met plastic gooit? We moeten de inwoners ook uitleggen, welk afval in welke zak of bak hoort. Afval scheiden is niet heel vermoeiend of lastig; het is een kwestie van kennis overdragen.''

Nu al is duidelijk, dat mensen met incontinentieproblemen en ouders met baby's altijd restafvalzakken zullen overhouden. De luiers moeten namelijk gewoon in de zwarte bak. Peters lacht: ,,Ik vind het niet raar, dat ik met mijn gezin met vier kinderen meer moet betalen, want we produceren meer afval. Gelukkig zijn kinderen niet eeuwig luierdragend.'' Het nieuwe afvalsysteem, waarbij je betaalt voor iedere zak restafval, heet: diftar (gedifferentieerd betalen). Dit is overigens nog maar een eerste stap naar een compleet nieuw systeem van afvalverwerking. Dat is namelijk het 'omgekeerd inzamelen', waarbij inwoners zelf hun restafval naar ondergrondse afvalbakken moeten brengen.

Maar zover is het de komende jaren nog niet. De inwoners behouden hun twee afvalbakken en ook wordt het plastic (samen met metaal en drankenkartons) vanaf 1 januari wekelijks in plaats van tweewekelijks opgehaald. De wethouder tipte tot slot over het ophalen van het restafval: ,,Je kunt ook afspraken maken met de buren, dat je gezamenlijk één afvalbak per keer gebruikt.'' Op maandag 13 maart neemt de gemeenteraad een besluit over dit collegevoorstel.


Joep Derksen