Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 april 2017

Dorpsraad Leimuiden moet geen zeurclub worden

LEIMUIDEN > Inwonerraadslid Wieze van Elderen (VVD) deed maandag 3 april tijdens de fractievergadering van haar partij een boekje open, over de manier waarop de Dorpsraad Leimuiden om wil gaan met mensen die een tegengeluid willen laten horen.

Op woensdag 19 april houdt de Dorpsraad Leimuiden haar algemene ledenvergadering en Van Elderen is daar 'Bestuurslid PR en communicatie'. Deze ledenvergadering staat in het teken van: 'Leefbaarheid in ons dorp'. Op de website van de Dorpsbewoners Leimuiden staat onder meer: ,,Wij zullen uit alle onderwerpen die binnenkomen keuzes maken, om dit op de komende ALV met elkaar, op een interactieve wijze te bespreken. Zo ondervinden wij wat u van belang vindt en hoe wij dit de komende tijd op kunnen pakken.''


De achterliggende reden van deze manier van met elkaar praten, werd duidelijk tijdens de VVD-fractievergadering. Van Elderen was bang, dat te veel mensen zich zullen roeren over de plannen voor de Drechtdoorsteek: ,,Ik vind het flauw dat die neezeggers zich zo profileren, dat andere mensen die een vraag willen stellen, het nauwelijks meer durven. Daarom willen we de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad klein houden, met aparte tafeltjes. Als je bij die tafeltjes gaat zitten, dan krijg je alle aandacht. We willen niet dat het een zeurclub wordt.''