Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 april 2017

Motie van treurnis tegen wethouder Yvonne Peters

KAAG EN BRAASSEM > Wethouder Yvonne Peters (VVD) hangt een motie van treurnis boven het hoofd. Het geduld van gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) lijkt helemaal op te zijn met Peters. Tijdens de fractievergadering van zijn partij gaf hij aan, waarom zo'n drastische maatregel in zijn ogen genomen moet worden.

Wesselman hekelde de manier waarop Peters omgegaan is met een amendement uit 2016. Volgens hem hebben D66, SVKB en PRO toen gesteld, dat mensen met incontinentiemateriaal en inwoners die gedialyseerd worden, gecompenseerd moeten worden als Diftar wordt ingevoerd. Zij hebben namelijk, tegen hun wil, meer afval en zouden daar dus extra voor moeten betalen. Maar in het collegevoorstel over de invoering van Diftar stond niets over zo'n compensatie. En daarmee heeft de wethouder volgens Wesselman het amendement niet uitgevoerd.

Wesselman stelde: ,,We gaan een nieuw amendement maken, samen met SVKB en PRO, maar dat is niet voldoende. Ze heeft de wil van de raad naast zich neergelegd. We hebben een onwillige wethouder, die gewoon een amendement naast zich neergelegd heeft. Ik wil niet meteen een motie van wantrouwen op tafel leggen, maar ik zit daar wel een klein beetje aan te denken. Ik voel er voor om een motie van treurnis op te stellen.''

De van een politieke retraite teruggekeerde Roel Terraneo (D66) adviseerde, om eerst steun te vragen aan andere partijen, voordat Wesselman zo'n motie van treurnis gaat indienen. Maar Wesselman voelde hier niets voor. ,,Wethouder Peters zei, dat ze het voorstel zo simpel mogelijk wilde houden en na een jaar wil evalueren om te kijken of er aanpassingen moeten komen. Ze is in gebreke gebleven en ze moet een waarschuwing krijgen.''

Vooralsnog lijkt er weinig steun te zijn voor zo'n motie van treurnis. Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) gaf aan, dat er twee varianten van het amendement waren. En de variant, waar alle handtekeningen onder staan, rept niet van een verplichting voor de wethouder om een compensatieregeling in te voeren voor mensen, die vanwege hun ziekte chemisch afval produceren. Ook de raadsleden van PRO bleken vooralsnog niet enthousiast te zijn om een motie van treurnis te steunen. Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) hield zich op de vlakte; ,,We hebben nog geen woord op papier gezien, we zeggen niet op voorhand ja of nee.''


Joep Derksen