Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

Nadenken over belastingverhoging

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente hield vorig jaar 5.140.247 euro over en dat bedrag wordt toegevoegd aan de reserves. Maar het geld zal hard nodig zijn om toekomstige financiële tegenvallers op te vangen, zo liet wethouder Henk Hoek donderdag 20 april weten.

Vanaf 2022 mist de gemeente namelijk 2,7 miljoen euro per jaar aan inkomsten van de precariobelasting op kabels en leidingen. Ook de bouw van meerdere Integraal Kind Centra (IKC) en de invoering van de Omgevingswet zorgen voor een fikse financiële aderlating. Bovendien moet Kaag en Braassem in de jaren tot 2040 enorm investeren op het gebied van energie en duurzaamheid.

Hoek geeft daarom nu al een winstwaarschuwing af. ,,We zijn blij met het resultaat, maar we moeten ons ook rekenschap geven van wat er aan uitgaven aankomt.'' De gemeente heeft nog maar vijf jaar om een oplossing te vinden voor de vele miljoenen euro's aan extra uitgaven die er aan zitten te komen. Mogelijk kan de gemeente wat bezuinigen, maar ook dreigt belastingverhoging onvermijdelijk. Zover wil Hoek nog niet gaan: ,,We moeten anticiperen op het verlies van de precario-inkomsten. Ik zal later dit jaar met een voorstel komen voor het vinden van afbouw van de inkomsten van de precario. De raad moet discussiëren over de details over wat we minder uitgeven en hoe we meer binnen willen krijgen.''

Over de duurzaamheidsinvesteringen stelt de wethouder: ,,Als samenleving moeten we ons realiseren, dat we allemaal een bijdrage moeten leveren. Als we de doelstellingen van het kilimaatakkoord in Parijs willen halen. Dat gaat geld kosten en hiervoor kan een bijdrage van de inwoners gevraagd worden. Uiteindelijk hebben we het over investeringsmiljoenen.''

Gaat de wethouder de belastingen nog verhogen gedurende deze raadsperiode? ,,Ik wil niet in eerste instantie gebruik maken van de extra belastingcapaciteit die we nog hebben.

In het raadsbrede akkoord is niet opgenomen dat we de belastingen verhogen. Nu wil ik de belastingen niet verhogen. De huidige cijfers dragen bij tot een betere financiële positie en de algemene reserve groeit. Op dit moment is er geen aanleiding om de belastingen te verhogen. Maar ik weet niet wat de Meicirculaire doet of wat de toekomst brengt met de energie- en milieuvraagstukken. Als dat bekend is, moeten we een nieuwe strategie bepalen.''