Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 25.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 januari 2021

Foutje, bedankt!

Roelofarendsveen – Een stukje voortuin van acht meter zorgt voor grote onrust bij Majella en Marco Klink, bewoners aan de Rembrandt van Rijnsingel 22. Door misinformatie vanuit de gemeente lopen zij tegen een schadepost aan van een slordige 2.000 euro. Wethouder Yvonne Peters heeft haar excuses aangeboden, maar vooralsnog wil de gemeente niet voor de kosten opdraaien.

Vorig jaar besloten Majella en Marco hun huis te verkopen. Net op het moment, dat ze bezig waren met de voorbereidingen, hoorden ze van meerdere buren dat die een brief van de gemeente Kaag en Braassem hadden gekregen. Het gemeentebestuur laat door het bureau Gemvast onderzoeken, welke stukken gemeentegrond als particulier bezit gebruikt worden door inwoners. Alleen al in Roelofarendsveen gaat het om 192 plekken ‘snippergrond’, waaronder stukken voortuin van de rij huizen aan de Rembrandt van Rijnsingel, die 47 jaar geleden gebouwd zijn.

De buren van Majella en Marco kregen de mededeling, dat delen van hun voortuinen nog altijd gemeentelijke grond zijn. En dat deze voortuinen door hen gekocht of gehuurd kunnen worden. Marco: ,,Wij hadden zo’n brief niet ontvangen, maar voor de zekerheid nam ik contact op met de verantwoordelijke persoon en kreeg per email bevestigd, dat onze hele voortuin ook ons bezit was.’’ De verkoopprijs van hun huis met de grond werd bepaald en binnen de kortste keren was de verkoop afgerond.

Enkele weken later kwam de gemeente echter met het bericht, dat een deel van de tuin wel degelijk gemeentelijk bezit is. En dat Majella en Marco dit voor 150 euro per m2 kunnen kopen. Onmiddellijk belde Marco met de gemeente om de bewuste email te tonen, waarin staat dat het om hun eigen grond gaat. De reactie was echter, dat de betreffende persoon niet werkzaam is bij de gemeente, maar bij Gemvast; het bedrijf dat de snippergroenregeling op zich heeft genomen. Dus wil de gemeente geen verantwoording nemen over de inhoud van die mail, hoewel deze wel is verstuurd vanaf het mailadres @kaagenbraassem.nl.

Een gemeentelijk woordvoerder bevestigt, dat het vaker gebeurt, dat externe personen die niet voor de gemeente werken, gebruik maken van emailadressen van Kaag en Braassem. ,,We hebben deze bewoners inderdaad aanvankelijk onjuiste informatie gegeven over de aanwezigheid van niet-geregeld grondgebruik.’’ Wethouder Yvonne Peters: ,,In deze situatie is het ontzettend vervelend verlopen. Ik mijn excuses aangeboden. De communicatie met de overige bewoners aan deze straat is naar behoren verlopen.’’

De fout ligt dus bij de gemeente. Dus de slordige 2.000 euro voor de grond en notariskosten worden zeker door Kaag en Braassem vergoedt? Dat blijkt niet zo te zijn, aldus de woordvoerder. ,,Nee, ondanks de vervelende situatie die voor deze bewoners is ontstaan kunnen wij de betrokken strook gemeentegrond niet zonder betaling aan hen in eigendom overdragen nu van verjaring van ons eigendomsrecht geen sprake kan zijn.’’

Slapeloze nachten hebben Majella en Marco er van. Zij probeerden alles goed te doen en dreigen nu voor zo’n 2.000 euro het schip in te gaan. Majella: ,,Wij kochten dit huis in 2013, maar de tuinen horen al 47 jaar bij de huizen. Dan is er toch sprake van verjaring?! We hebben voorgesteld, dat we ons stuk tuin dan voor 1 euro kopen, maar daar gaat de gemeente niet mee akkoord. Het gaat niet om het geld, maar om het principe. Wij willen daar niet voor betalen. Als we dit hadden geweten, hadden we het huis voor een andere prijs te koop gezet.’’

Advocaat Rogier Scheltes van Het Advokatenkollektief Rotterdam laat weten: ,,De algemene termijn voor verkrijgende verjaring van een voortuin is 10 jaar, mits te goeder trouw. Dan hadden de bewoners wel van tevoren moeten weten, dat de grond niet van een ander is.’’ De tijd voor het vinden van een oplossing dringt, want eind april trekken de nieuwe bewoners in het huis en Majella en Marco willen hen niet met dit probleem opzadelen. Peters geeft aan, dat ze nog een keer met het echtpaar in gesprek wil voor een ‘maatwerkafspraak’.

Tulpensteiger dood en begraven

Roelofarendsveen – De tulpensteiger aan de Braassemboulevard in Roelofarendsveen komt er definitief niet. De politieke partijen zien de komst van deze drie meter hoge ‘toeristentrekker’ niet zitten.

Twee jaar geleden ontstond er grote ophef over de komst van de tulpensteiger, omdat dit idee pas enkele weken voor het plaatsen bij de omwonenden bekend werd gemaakt. Het leidde tot grote ophef en wethouder Petra van der Wereld bood meerdere malen haar excuses aan. Ook werden de plannen voor de tulpensteiger stilgelegd, omdat eerst aan de inwoners van Roelofarendsveen gevraagd werd, wat voor toeristische activiteiten en initiatieven ze wél willen hebben op en langs de Braassemboulevard.

Een jaar later en drie (digitale) bijeenkomsten verder blijkt, dat de inwoners het prima vinden als dagjesrecreanten er kunnen vissen, zwemmen, wandelen en fietsen. Maar het liefst ook niet te veel. Van der Wereld legde de politici maandagavond de keuze voor: óf die tulpensteiger komt er en de gemeente kan gebruik maken van een subsidiepotje van 300.000 euro, óf de gemeente luistert naar de omwonenden, die deze tulpensteiger niet zien zitten.

Ook de politieke partijen vinden de tulpensteiger niet meer te pruimen. Burgerlid Martien Wesselman (SVKB) merkte op, dat de tulpensteiger leidde tot ‘verbazing, verbijstering en verontwaardiging en dertig bezwaarschriften’. ,,Vanaf de kade van de Braassem kun je prima het hele water overzien.’’ Dat de gemeente achter het net vist van die drie ton aan provinciale subsidie vindt SVKB niet erg. ,,We zeggen ook tegen onze verenigingen, dat ze niet moeten hangen aan een subsidie-infuus.’’ Als de gemeente ondanks alle weerstand zou doorgaan met de tulpensteiger, kan dit volgens Wesselman ten koste gaan van de geloofwaardigheid van de gemeente.

Ook de grootste partij PRO neemt afscheid van de tulpensteiger, al waarschuwde raadslid Thijs Brambach wel, dat er met het wegvallen van het subsidiegeld ‘nauwelijks budget van de gemeente is’ om initiatieven te realiseren. Van der Wereld liet echter weten, dat ze ‘goede hoop en verwachtingen’ heeft, dat er uiteindelijk toch nog recreatieve activiteiten bij de Braassemboulevard opgezet kunnen worden.

Wonderlichten moeten doorstroming verbeteren

Leimuiden – Jarenlang moesten de inwoners van Leimuiden iedere ochtend zuchtend wachten in de file voor de stoplichten, voordat ze hun dorp uit konden rijden. Maar volgende maand worden op de kruising met de N207 ‘slimme’ verkeerslichten geplaatst. En die verkeerslichten moeten het fileverkeer beter regelen.

Ronald Wallet woont en werkt net naast het kruispunt. De laatste paar maanden valt het verkeer mee door de lockdown, zo stelt hij. En ook vanwege de langdurige afsluiting van Rijnsaterwoude, door het vernieuwen van de wegen, wordt Leimuiden volgens Wallet veel minder als sluiproute gebruikt. ,,Daarvoor liep het de spuigaten uit met het sluipverkeer dat in ons dorp reed. Ik ken veel van de mensen van gezicht en acht van de tien mensen in die auto’s waren van buiten het dorp.’’

Marion Kluck woont in Leimuiden en zij weet hoe het is om voor de stoplichten te moeten wachten. Maar ze ergerde zich er niet aan. ,,Ik heb wel eens een kwartier gedaan over het stuk vanaf de Grietpolderweg om bij de stoplichten te komen. Het hoort erbij. Ook voor andere verkeerslichten sta ik stil.’’

 

Menno Zijlstra is woordvoerder van de Provincie Zuid-Holland, die zorgt voor de komst van de slimme stoplichten. Dit systeem werkt al op de N209 bij Bleijswijk en bij Flora Holland in het Westland. ,,Bussen en fietsers kunnen voorrang krijgen en vrachtwagens met speciale apparatuur kunnen voorrang vragen, zeker als ze in colonne aan komen rijden.’’

Maar als bussen, fietsers en vrachtwagens voorrang krijgen; leidt dit er dan niet toe dat automobilisten juist langer moeten wachten? Zijlstra: ,,Het is niet zo, dat de vrachtwagens met zo’n kastje automatisch voorrang krijgen en door kunnen rijden. De slimme stoplichten passen zich aan de verkeerssituatie en het aanbod van het totale verkeer aan.’’

 

Of die ‘wonderlichten’ ook écht de files zullen oplossen, waagt Kluck te betwijfelen: ,,Eerst zien en dan pas geloven.’’ Ze vervolgt: ,,Je kunt ergens ook een probleem van maken, terwijl de oorzaak is, dat je te laat de deur uitgaat. Je weet dat het iedere ochtend spitsuur is in het dorp; ga dan eerder naar je werk. Als je dat niet doet, is het geen probleem van de stoplichten, maar van jezelf.’’

Wethouder Yvonne Peters: "De verwachting is dat deze verkeerslichten (iVRI’s) helpen om de doorstroming te verbeteren. Dat zou ook betekenen dat het in de ochtendspits gemakkelijker wordt om het dorp uit te komen. De combinatie van een slimmere inrichting en iVRI's zal misschien de files niet helemaal kunnen voorkomen, maar gaat zeker voor verlichting zorgen. En daarmee hopelijk ook voor minder sluipverkeer door onze dorpen."

Wallet denkt echter, dat die slimme stoplichten het échte probleem niet gaan oplossen. ,,Het zijn de landbouwtrekkers, die regelmatig voor opstoppingen zorgen. Als die grote combines op de weg staan te steken, loopt alles vast. Per uur komen in bepaalde periodes van het jaar vijf van die grote jongens door ons dorp heen. Vandaag of moren valt er een dode onder de schooljeugd. Die tractoren zouden over de busbaan op de N207 moeten rijden.’’

De echte oplossing voor de totale doorstroming moet volgens Wallet zijn, dat er meer rijbanen komen voor het auto- en vrachtverkeer. ,,Komend vanaf de A44 komt het verkeer bij de brug over de Drecht in een flessehals. Dat ga je met slimme stoplichten niet oplossen.’’

Zonnepanelen boven parkeerterrein

LEIMUIDEN – Het parkeerterrein bij Park Meerewijck in Leimuiden krijgt een dakbedekking met zonnecollectoren. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover dit verzoek. Op die manier zorgen deze twintig parkeerplekken voor duurzame elektriciteit. Die energie wordt gebruikt voor de omliggende woningen. Daarnaast zijn er plannen voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, waarbij de energie voor die laadpalen weer (deels) opgewekt worden door de zonnepanelen. De parkeerpanelen worden geplaatst, zonder dat dit ten koste gaat van parkeerplekken.

Balen van houtkachels

Hillegom – Een inwoner baalt enorm van buren, die gebruik maken van een houtkachel.

In een email richt deze persoon zich aan de burgemeester, wethouders en raadsleden. ,,Onze gezondheid wordt aangetast door de houtkachels, mede gelet met de Coronatijd.’’

De inwoner hoopt, dat het gemeentebestuur maatregelen neemt tegen het gebruik van houtkachels, mede vanwege fijnstof.

,,Geen blaftax zonder kattentax’’

Noordwijk – Een inwoner heeft het helemaal gehad met de hondenbelasting. Hij roept de raadsleden op, om deze ‘blaftax’ af te schaffen.

,, De hondenbelasting stamt uit 1446 en werd ingevoerd om het aantal zwerfhonden te beperken, de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan, en als belasting voor hondenkarbezitters. Allemaal niet meer van deze tijd.’’ De inkomsten uit de hondenbelasting gaan in de algemene gemeentepot en er staat volgens de inwoner geen dienstverlening tegenover: ,,Sinds 1 januari geldt overal binnen de bebouwde kom een opruimplicht van hondenpoep en zijn er geen uitlaatgebieden meer.’’

Dat er wel hondenbelasting wordt geheven en geen kattentax, vindt de inwoner een groot onrecht. ,,Noordwijk staat in de top 5 van Nederlandse gemeenten met de duurste blaftax. Het is onbegrijpelijk, dat je geen belasting voor een kat, maar wel voor een hond moet betalen.’’

Katwijk boven Noordwijk

Noordwijk – De naam en hoofdlocatie van het nieuwe politieteam Katwijk-Noordwijk zorgde dinsdagavond tijdens een raadsvergadering bij enkele raadsleden voor ontevredenheid.

,,Noordwijk ligt centraler dan Katwijk; waarom wordt Noordwijk niet als centrale plek gekozen?’’, zo vond Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk). Hierop liet politieteamchef Peter Koot weten, dat er op dit moment al een ‘fantastisch bureau’ staat in Katwijk. ,,Het ligt niet centraal in het gebied, mar we kunnen in het bureau wel uitstekend werken.’’

Koot gaf ook de uitleg waarom de naam van het politieteam niet ‘Noordwijk-Katwijk’ zal zijn. ,,In de gemeente Katwijk wonen meer mensen dan in de gemeente Noordwijk.’’

Online feestjes geen succes

Hillegom – Voorafgaand aan de kerstvakantie waren er volop plannen om online activiteiten te organiseren voor de jongeren. Zo zou overlast tijdens de jaarwisseling voorkomen kunnen worden.

De praktijk blijkt echter weerbarstiger, zo staat in de brief van burgemeester Arie van Erk aan de raadsleden. ,,Vanuit het jongerenwerk zijn niet alle online activiteiten doorgegaan; er was te weinig animo.’’ Hoewel het op oudejaarsdag relatief rustig was, bleken er toch veel jongeren met vuurwerk te zijn.

De gemeente hoopt, dat jongerenwerkers en buurtsportcoaches tijdens de aankomende voorjaarsvakantie wat extra sportactiviteiten kunnen opzetten, zodat de jeugd enthousiast gaat voetballen of tennissen, in plaats van doelloos op straat rond te hangen.

Plannen voor openen publieksbalie

Noordwijkerhout – Zodra de coronapandemie achter ons ligt, wil de gemeente een publieksbalie openen in Noordwijkerhout.

Dat besluit heeft het college van burgemeester en wethouders genomen, naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad, die vorig jaar werd ingediend. Voor een periode van zes maanden zal de servicebalie dan twee dagdelen per week open zijn.

Na een evaluatie wordt duidelijk, of die openstelling door blijft gaan.

Politie Katwijk en Noordwijk gaan samen

Noordwijk – Vanaf 1 februari is er één politieteam, dat zich inzet voor de veiligheid in Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk en Katwijk. Dat nieuwe politieteam krijgt de naam ‘Basisteam Katwijk-Noordwijk’. De agenten in Teylingen, waar Noordwijk tot nu toe mee in één team zaten, komen te vallen onder een politieteam dat actief is in Hillegom, Lisse en Teylingen.

Het nieuwe team Katwijk-Noordwijk biedt werk aan 108 mensen en er zijn nog vacatures. In Noordwijk blijft het huidige politiebureau aan de Duinwetering vooralsnog behouden. Mensen kunnen er vijf dagen per week tussen 09.00 en 17.00 uur terecht voor bijvoorbeeld het doen van aangiftes. Ook blijft het steunpunt in Noordwijkerhout voorlopig bestaan, bevestigde burgemeester Wendy Verkleij.

Lijst Salman Noordwijk, PUUR en CDA pleitten voor de aanstelling van een wijkagent in De Zilk. Het is de vraag, of dit ook gaat gebeuren.

Vaccinatielocatie ook in Bollenstreek

Duin- en Bollenstreek – Binnenkort komt er ook een vaccinatielocatie in de Duin- en Bollenstreek.

Dat maakt burgemeester Arie van Erk van de gemeente Hillegom bekend in een brief aan de gemeenteraad. In deze regio richt de GGD Hollands Midden drie hoofdlocaties op in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Daarnaast komen er vier kleinere vaccinatielocaties, waarvan één centraal in de Duin- en Bollenstreek.

Het is nog niet duidelijk, of dit bij de Dokterspost in Voorhout komt, of op een andere plek.

12 januari 2021

Steun voor gym, reanimatie en zwerfafval

Noordwijk – Alle leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen in Noordwijk en Noordwijkerhout krijgen gegarandeerd twee uren gymnastiek per week.

Het gemeentebestuur heeft dit afgesproken met de directies van de verschillende scholen. Ook geeft de gemeente financiële ondersteuning, waar het gaat om het geven van reanimatielessen op het voortgezet onderwijs en lessen over zwerfafval en afvalscheiding op de basisscholen.

Deze afspraken zijn gemaakt, omdat vanwege de gemeentelijke fusie alle afspraken met de scholen in zowel Noordwijk als Noordwijkerhout hetzelfde moeten zijn.

Nieuwe appartementengebouwen

Noordwijk – Aan de Hoofdstraat 115 – 119 mogen twee appartementencomplexen komen van drie verdiepingen hoog. Het college van burgemeester en wethouders gaat hiermee akkoord.

Het ene appartement met zes woonunits krijgt op de begane grond ook een winkelruimte. Het tweede appartementencomplex met 13 woningen verschijnt aan de achterkant van het perceel op de Hoofdstraat 115-119, aan het Jan Kroonsplein.

Wel moeten de initiatiefnemers, Promenade Noordwijk BV, er voor zorgen dat minimaal 10% van de onderkomens sociale koopwoningen worden en 20% middeldure woningen. De gemeenteraad moet nog een eindoordeel geven over de plannen.

Plannen voor Offem-Zuid

Noordwijk – Waar het gaat om de bouw van Offem-Zuid, worden de plannen voor het perceel Herenweg 21-23 steeds duidelijker.

Enkele jaren geleden kocht de gemeente dit terrein en de gebouwen aan, zodat het gesloopt kan worden voor de komst van deze ontsluitingsweg voor het langzame verkeer, die ook als calamiteitenroute gebruikt kan worden. Daarnaast komen op dit terrein zestien appartementen, die de ‘Poort van Offem’ genoemd worden.

Burgemeester Verkleij laat in een mededeling aan de gemeenteraadsleden weten, dat er ‘nog gewerkt wordt aan een alternatieve locatie voor de bouwweg ten behoeve van de bouw van Offem-Zuid. Hier bestaat echter nog onzekerheid over’.

‘Verplaats uitzichtpunt’

Noordwijk – Het uitzichtpunt aan het einde van de Koningin Wilhelmina Boulevard moet verplaatst worden.

Dat vindt gemeenteraadslid Rommie van Dokkum (PvdA). Ze vindt het uitzichtpunt ,,een leuk plekje om even te zitten en te kijken naar de bedrijvigheid op het stand of het ondergaan van de zon.’’ Maar tegenwoordig is er te veel bedrijvigheid in het gebied voor dit onlangs gerenoveerde uitzichtpunt. Daar verschijnt namelijk de nieuwbouw voor de Reddingsbrigade en de Zeilvereniging, waardoor het uitzichtpunt nu nog maar een beperkt uitzicht heeft.

Van Dokkum wil daarom weten, of dit uitzichtpunt verplaatst kan worden ‘in noordelijke richting’, zodat de gebruikers weer kunnen genieten van de Noordzee.

Vrijwilligers verdringen werkenden

Noordwijk – Vrijwilligers zijn best bereid om gratis werkzaamheden uit te voeren, maar daarmee verdringen ze mensen die tot nu toe betaald worden voor dit soort diensten.

Gemeenteraadslid Rommie van Dokkum kaart deze problematiek aan bij het college van burgemeester en wethouders, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de Engelse Tuin. ,,Het mag niet zo zijn, dat werkervaringsplaatsen en proefplaatsingen met behoud van uitkering, ten koste gaan van betaalde banen. Werken met behoud van uitkering zou tot een minimum moeten worden beperkt.’’

Ze wil weten van het college: ,,Worden er binnen onze gemeente voorwaarden gesteld aan proefplaatsingen met behoud van uitkering (bijvoorbeeld duur en uitzicht op dienstverband)? Indien bijstandsgerechtigden worden ondersteund door de gemeente bij het zoeken van vrijwilligerswerk of als een bijstandsgerechtigde meldt bij de gemeente dat hij/zij vrijwilligerswerk gaat doen, wordt dan ook een check uitgevoerd of verdringing aan de orde is?” Het college heeft enkele weken de tijd te reageren.

Woningbouw bij bedrijventerrein

Noordwijk – Aan de Zwarteweg 49 mag van het college van burgemeester en wethouders een woning gebouwd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

Op dat terrein, dat valt onder het bestemmingsplan Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken stond enkele jaren geleden nog een paardenbak. Deze is in 2018 opgeruimd en nu wil de eigenaar er dus een huis bouwen. Het college is positief: het realiseren van woningen op deze plek verbetert het ruimtelijk beeld van de Zwarteweg. Nu is dat perceel, aldus het college, nog een ‘gat in het lint’ van de bebouwing.

De toekomstige woning mag geen belemmering vormen voor de bedrijven op ’s-Gravendijck en de toekomstige bedrijven op het Space Business Park.

160 appartementen op Zilveren Kruis locatie

Noordwijk – Het college staat positief tegenover de bouw van 160 woonappartementen op de Zilveren Kruis-locatie.

Eigenaar Achmea heeft een plan gemaakt voor de (her)ontwikkeling van deze locatie aan de van de Mortelstraat – Gooweg te Noordwijk. Dat bestaat uit de bouw van 160 woonappartementen en het behoud van het huidige parkeerterrein aan de Gooweg.

Het college ziet de verdere ontwikkelingen met belangstelling tegemoet.

Garantielening voor SJC

Noordwijk – Voetbalvereniging SJC krijgt een gemeentelijke garantstelling.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het sportpark aan de Lageweg wordt helemaal gerenoveerd, met nieuw kunstgras en het komende jaar komt daar ook een nieuw clubhuis met kantine.

De 100-jarige voetbalvereniging draagt bij in de kosten en gaat hiervoor een lening aan bij een bank, die in 15 jaar helemaal moet worden opgelost. Noordwijk staat garant voor het totale bedrag van deze lening, omdat de gemeente in vergelijkbare omstandigheden ook garant heeft gestaan voor andere sportverenigingen.

Geen verkoop parkeerterrein

Noordwijk – Tijdens de reconstructie van de Parallelboulevard en de ontwikkelingen van het Jan Kroonsplein en de Maarten Kruytstraat, is een terrein aan de Nicolaas van Barnhoornweg aangewezen als tijdelijke parkeerlocatie.

Het Katwijkse bedrijf Chronos Vastgoed B.V. heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om dit terrein te kopen, zodat daar 41 appartementen en een openbare parkeergarage kan komen.

Het college wijst dit verzoek echter af.

Handhaving tegen illegale bewoning

Noordwijkerhout – De gemeente gaat handhaven tegen illegale bewoning van arbeidsmigranten in een woning aan de Vinkenstraat 51.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Zowel de eigenaresse als de huurster van het pand kregen lasten onder dwangsom opgelegd om deze overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. Zij maakten daar bezwaar tegen, maar deze bezwaren zijn verworpen door de commissie bezwaarschriften.

Het college vraagt de Omgevingsdienst West-Holland om het handhavingsproces uit te voeren.

Handhaving op paarden ook in Hillegom

Hillegom – De gemeente Hillegom handhaaft actief in het buitengebied op verkeerd gebruik van grond.

Het afgelopen jaar zijn 49 ‘strijdigheden’ ontdekt op 23 percelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld paardenbakken, stallingen of loslopende paarden. Met de eigenaren zijn gesprekken gevoerd, waarbij geprobeerd wordt om de situatie te beëindigen, zonder dat er een juridisch proces aan te pas komt.

In veel gevallen worden stukken grond daarna weer teruggebracht naar de originele staat, zoals bollengrond.

Pleidooi voor meer hondenpoepafvalbakken

Noordwijk – Raadslid Danielle Brink (PUUR) stelt ragen over het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Noordwijk.

,,In Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen waren er gebieden aangewezen (de zogenaamde uitlaatgebieden) waar een hondenuitlater de uitwerpselen mocht laten liggen. In het grootste gedeelte van de beide kernen is een terechte opruimplicht, maar met het nieuwe beleid worden er helemaal geen locaties als uitlaatgebied geboden en blijft de hoge hondenbelasting wel gehandhaafd.’’

Ze vindt, dat de hondenbezitters hier pas laat van op de hoogte zijn gesteld en geeft aan: ,,Hoe legitimeert u de hoogte van de hondenbelasting nu er geen uitlaatfaciliteiten meer tegenover staan? (Noordwijk is nr. 4 op de lijst van duurste gemeenten voor hondenbelasting).’’ Ze stelt voor: ,,Er zijn In Noordwijk Binnen en Zee maar weinig (hondenpoep)afvalbakken. Bent u bereid er meer te plaatsen?’’ Het college moet nog antwoord geven op de vragen.

Uitkeringsontvangers controleren met menselijke maat

Noordwijk – Handhaaft de gemeente Noordwijk wel met compassie voor de inwoners? Dat wil raadslid Louis Koppel (GroenLinks) weten van het college van burgemeester en wethouders.

Aanleiding is de landelijk ophef over de vrouw in Wijdemeren, die 7.000 euro van haar uitkering moet terugbetalen, omdat ze regelmatig boodschappen cadeau kreeg van haar moeder. Koppel: ,,We zien dat juist kwetsbare mensen die vaak toch al in een penibele financiële situatie verkeren regelmatig slachtoffer worden van doorgeslagen beleid.’’

Hij roept de uitvoerende instantie voor de uitkeringen, de ISD Bollenstreek, op om niet rücksichtlos bureacratisch te handhaven, maar ‘een beleid te voeren, waarbij de menselijke maat centraal staat’. Ook stelt Koppel vragen bij de mogelijkheid van het doen van anonieme meldingen over uitkeringsontvangers. Dat leidt volgens hem tot ‘rancuneuze, ongerechtvaardige meldingen’.

VON: ‘Onzorgvuldig handelen’

Noordwijk – De Vrije Ondernemers Noordwijk beschuldigt het college van burgemeester en wethouders van een ‘onzorgvuldige wijze van handelen’.

Eerder (Bollenstreek-gemeenten totaal oneens met vrije ondernemers over GOM | Bollenstreek Omroep) lieten de colleges van B & W in de Duin- en Bollenstreek weten, dat ze het compleet oneens zijn met de conclusie van de Vrije Ondernemers Noordwijk dat de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) juist zorgt voor minder bollengrond.

Anja Taverne - van der Meij, Marco Bergman en Huub Tonies van de VON vinden, dat hiervoor ‘geen heldere uiteenzetting van de argumenten’ heeft plaatsgevonden.

Vragen over VON-standpunt college

Noordwijk – De reactie van het college van burgemeester en wethouders op een brief van de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) leidt tot opgetrokken wenkbrauwen bij PUUR.

Eerder gaven de gezamenlijke colleges in de Duin- en Bollenstreek aan dat ze het ‘compleet oneens zijn met de conclusie van de Vrije Ondernemers Noordwijk dat de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) juist zorgt voor minder bollengrond (Bollenstreek-gemeenten totaal oneens met vrije ondernemers over GOM | Bollenstreek Omroep).

Fractievoorzitter Taetske Visser (PUUR) wil duidelijkheid; ,,Welke/waarom zijn bepaalde aannames foutief in het rapport?  Welke en waarom kloppen berekeningen niet? Wat zijn de feitelijke onjuistheden in het rapport? En welke conclusies zijn en waarom onjuist?’’ Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Wethouder Alkemade onder vuur

Noordwijk – Wethouder Theo Alkemade had de raad eerst moeten informeren, voordat hij een nieuw bedrijf ging opzetten.

Dat stelt raadslid Astrid Warmerdam (DOEN!) in vragen aan het college. Ze verwijst hierbij naar artikel 41b uit de gemeentewet, waarin onder meer staat: ,,Een wethouder meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad.’’

Warmerdam: ,,De melding aan de raad dient plaats te vinden voordat de functie wordt aanvaard.’’ Ze wijst er op, dat Alkemade al een maand eerder de nieuwe functie op zich had genomen. Warmerdam: ,,Is het College met ons van mening dat de Wethouder door de te late melding in strijd met de wettelijke bepalingen heeft gehandeld?’’

Yes we can

Hillegom – De gemeente Hillegom gaat zich samen met Teylingen, Noordwijk en Lisse actief inzetten voor statiegeld op drankflessen en blikjes.

In 2018 sloot Hillegom zich al aan bij de ‘Statiegeldalliantie’, net als 140 andere organisaties, waaronder de Stichting Vrienden van het Overbosch in Voorhout. De partners van de Statiegeldalliantie willen een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic drankflessen en drankblikjes. Met de introductie van statiegeld zullen mensen eerder geneigd zijn om de flessen en blikjes in te leveren bij de supermarkt, in plaats van ze in de natuur te dumpen.

Dit jaar schenken de vier gemeenten speciaal aandacht aan de blikjesvervuiling met de actie ‘Statiegeld op blikjes, Yes We Can!’.

Zorgen over windmolens

Hillegom – Het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de mogelijke komst van tientallen windmolens en honderden hectares aan zonnepanelenvelden.

Dat blijkt uit een brief van het CHG aan de gemeenteraad. Voorzitter Alfred Pop stelt onder meer. Dat ,,de duurzame energie die Hillegom volgens de Regionale Energiestrategie-voorstellen in het buitengebied zou moeten opbrengen’’ zorgt voor ,,schade aan het landschap, economie en toerisme die niet in verhouding staat tot de miniscule opwekking aan duurzame energie.’’

Pop rekent voor, dat het plaatsen van 75 windmolens of 300 voetbalvelden aan zonnepanelen (in heel Holland Rijnland) slechts zorgt voor 1 Terawatt uur aan energie. Op de website Kernenergie is vooral een alternatief voor import van schone energie | Duurzaam energienieuws, WattisDuurzaam.nl is zelfs te lezen, dat met alle geplande windmolens en zonnepanelenvelden het in 2050 niet mogelijk is om als land energieneutraal te zijn. ,,Samen zijn de voor 2050 geraamde windparken op zee en op land en alle zonnepanelen in het model goed voor een energieopbrengst van ±1.600 petajoule per jaar. Aan de vraagkant is in het scenario een stevige daling in het verbruik van gebouwen en mobiliteit meegenomen. Die valt echter weg tegen een flinke plus in het energie- en grondstoffenverbruik van industrie, lucht- en scheepvaart. Daarmee komt het (finale) verbruik in het scenario uit op ±3.600 petajoule in 2050, ten opzichte van ±3.300 petajoule in 2020.’’

Vrijwilligers van het jaar

Nieuwkoop – Tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nieuwkoop werden maandagavond twee inwoners speciaal in het zonnetje gezet.

Tim van Tongeren uit Nieuwkoop werd benoemd tot ‘Jeugdvrijwilliger 2020’. Sinds twee jaar is hij trainer/coach van de jeugdleden van zwemvereniging De Plas. Hij wordt geroemd door zijn aanstekelijke enthousiasme. Tim ontving van wethouder Gerben van Duin een glazen beeldje en een stimuleringsprijs van 250 euro, zo was op een filmpje te zien.

Jacco Domburg gaat voortaan door het leven als ‘vrijwilliger van het jaar 2020’. Naast zijn normale werk is Domburg onder meer barmedewerker en organisator van de pubquiz bij SV Zevenhoven, mede-initiatiefnemer van de Mudrun en bestuurslid bij de Dorpsraad.

Tulpensteiger of helemaal niets aan Braassemboulevard

Roelofarendsveen – De gemeenteraad van Kaag en Braassem moet een keuze maken: óf de zo verfoeide Tulpensteiger komt er alsnog aan de Braassemboulevard in Roelofarendsveen, óf alle plannen om dat gebied aantrekkelijker te maken voor toeristen, gaan in de ijskast.

Vorig jaar werden plannen openbaar gemaakt, dat er een metershoge steiger in de vorm van een tulp geplaatst zou worden aan de Braassemboulevard. De omwonenden wisten nergens van en waren in alle staten. Op het laatste moment bood wethouder Petra van der Wereld haar excuses aan en werd het Tulpensteigerplan ingetrokken. Hierop volgde een participatietraject, waarbij mensen hun mening werd gevraagd over wat er dan wél moest gebeuren op en rond de Braassemboulevard om meer toeristen te trekken.

Mede door de coronaperikelen heeft dat hele participatietraject langer geduurd dan gedacht. Door die vertraging loopt de gemeente een slordige 300.000 euro mis aan subsidies. Tenzij de gemeenteraad alsnog kiest voor de Tulpensteiger, in een iets aangepaste vorm. De gemeenteraad moet hier de komende maand een besluit over nemen. Als de raad dat niet wil, zal dat een slag zijn voor de realisatie van intensieve recreatie aan de Braassem.

01 januari 2021

Burgemeester kondigt vertrek aan

Kaag en Braassem – Burgemeester Marina van der Velde stopt aan het eind van dit jaar met haar werk.

Dan heeft ze haar tweede termijn als burgemeester zo goed als voltooid en kan de 67-jarige genieten van haar pensioen. Ze blijft echter aan deze gemeente verbonden; ze woont in een nieuwbouwhuis in Roelofarendsveen en geeft aan, dat ze hier veel vrienden heeft gemaakt.

Met het aangekondigde vertrek van Van der Velde beginnen nu de voorbereidingen voor de zoektocht naar haar opvolger. Of dit een waarnemend burgemeester wordt, ter voorbereiding van een mogelijke fusie van Kaag en Braassem met een andere gemeente of toch nog een kroonbenoemde burgemeester, is nu nog niet bekend.

31 december 2020

Heb een geweldig 2021!

 

Zorg dat het komende jaar voor jou in het teken staat van samenzijn. Samen zijn. 

30 december 2020

Zingende horecaman is Facebooksensatie

Roelofarendsveen – Dennis Wesselman (51) is eigenaar van restaurant Wagenaar en hij zingt de zorgen van zich af. Met succes: zijn Veense vertolking van Flappie, waarin hij openhartig verhaalt over de uitdagingen waarmee hij als ondernemer worstelt, is een ware Facebooksensatie. 

Door de coronamaatregelen en de tweede lockdown kunnen restaurants niet open zijn. Dan zijn er initiatiefrijke ondernemers, zoals Wesselman, die hun passie voor muziek combineren met hun vakmanschap. Wesselman heeft in zijn jeugd in enkele bandjes gespeeld. Hij tokkelde op een dag op zijn gitaar en bedacht de eerste regels op de muziek van ‘Flappie’ van Youp van ’t Hek. ,,Het was een zondag in maart, voorjaar 2020, ik weet het nog zo goed: Wagenaar was leeg.’’ Hij lacht: ,,Op dat moment had ik wel een idee, waar ik met het lied naar toe wilde, maar het heeft wel twee weken geduurd voordat het lied af was.’’

,,Ik heb het lied nooit als klaagzang bedoeld en dat is het ook zeker niet geworden’’, geeft Wesselman aan. ,,Ik probeer positief te blijven en te dealen met de situatie, die voor ons horeca-ondernemers is ontstaan. En zoek naar nieuwe initiatieven en alternatieven, waarmee we vooruit kunnen kijken. Je schiet er weinig mee op om in de klaagstand te blijven hangen. Je zult mij niet zien demonstreren op het Malieveld. Die corona is er wel en we moeten het serieus nemen.’’

Het lied is ook een manier van Wesselman om aan zijn vrienden en bekenden aan te geven, wat corona met hem als ondernemer doet. ,,Roelofarendsveen is een kleine en hechte gemeenschap. Bij de mensen om me heen merkte ik heel veel bezorgdheid. Gasten van mijn zaak spreken me vaak oprecht aan en willen weten, hoe het met me gaat. Ik wilde laten zien, dat het goed met me gaat en dat ik vooruit wil en kansen zie in 2021.’’

Minister-President Mark Rutte wordt uitgenodigd om een ijsje te komen eten, zodra de horecabeperkingen weer zijn opgeheven. Hij heeft nog niet gereageerd, maar dat kan natuurlijk nog veranderen. Komt er binnenkort een muzikaal vervolg van deze zingende horecaman? ,,Misschien wel, met de titel Waag het maar!’’

28 december 2020

Rubberen korrels verontreinigen voetbalomgeving

Woubrugge – De voetbalvereniging Woubrugge aan de Bateweg in Woubrugge moet meer maatregelen nemen, om te voorkomen dat de rubberen korreltjes van het kunstgrasveld de omgeving niet vervuilen. Dat bepaalt het college, nadat een handhavingsverzoek van de uit Leeuwarden afkomstige Stichting InStrepitus gedeeltelijk is toegekend.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft bij controles geconstateerde, dat rond het veld geen kantenplanken zijn aangebracht en er te weinig uitloopmatten liggen. Op allerlei plekken op het terrein zijn stukjes rubbergranulaat gevonden. Dat spul kan gemakkelijk verwaaien en uiteindelijk in het drinkwater terechtkomen.

De buiten het kunstgrasveld liggende granulaatkorrels worden zoveel mogelijk verwijderd. Het voetbalbestuur heeft de gemeente Kaag en Braassem beloofd om te zorgen ovor de kantenplanken en de uitloopmatten. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een onderhouds- en beheerplan. Mocht de bodem verontreinigd zijn met die rubberen korrels, dan moet die vervuiling ongedaan gemaakt worden.

27 december 2020

Meer ruimte voor laadpalen

Kaag en Braassem – De gemeente Kaag en Braassem geeft meer ruimte aan elektrische laadpalen voor auto’s.

Tot nu toe moeten inwoners zo’n laadpaal zelf aanvragen, als ze wel een elektrische auto hebben, maar geen eigen parkeerplek om de auto te stallen. Het bedrijf ENGIE regelt dan die laadpaal, als er binnen 250 meter geen andere laadpaal staat.

Maar het gemeentebestuur gaat nu ook de komst van deze laadpalen actief stimuleren, bijvoorbeeld als er nieuwe woningen komen. En wanneer er laadpaalaanvragen binnenkomen, wordt voortaan een maximale loopafstand van 200 meter aangehouden. Er zijn nogal wat mensen, die zich ergeren aan elektrische rijders, die zo’n laadpaalplek bezet houden terwijl de auto allang opgeladen is; de laadpaalklevers. Het college van burgemeester en wethouders gaat hier echter niets aan doen.

Het is mogelijk om een ‘connectietarief’ in te voeren, waarbij de elektrorijder geld moet betalen, voor ieder uur dat de auto op de laadplek staat. Maar burgemeester Marina van der Velde geeft aan, dat de gemeente liever kiest voor ‘positieve prikkels’. Diesel- en benzinechauffeurs mogen hun auto’s in Kaag en Braassem, waar geen parkeergeld wordt geheven, namelijk ook vrijwel overal onbeperkt parkeren.

Kippenkar zorgt voor ophef

Kaag en Braassem – Een mobiele kippenkar, waarbij de hennetjes en haantjes vrijuit kunnen rondlopen, zorgde voor flink wat ophef op het anders zo rustige Kaag.

De kippenkar zou worden geplaatst op een weiland bij de Julianalaan. Maar van drie kanten kwam bezwaar tegen deze mobiele kar, waarin 250 kippen kunnen worden gehouden. Niet alleen twee omwonenden, maar ook de lokale weidevogelvereniging zag de komst van de kippen niet zitten. Vanwege angst voor geluid- en stankoverlast en beperking van de leefruimte van weidevogels.

Na een negatief advies van de commissie voor de bezwaarschriften, besluit het college van burgemeester en wethouders nu toch om de kippenkar niet toe te staan.

GOM-woning is welkom

Noordwijkerhout – Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de komst van een GOM-woning naast Westeinde 54.

De grondeigenaar ziet zo’n GOM-woning graag gebouwd worden en hoopt ook dat de bollenschuur op het perceel naast Westeinde 52 een woonbestemming krijgt.

De gemeenteraad wordt nog over deze plannen geïnformeerd.

Grondverkoop Oosterduinse Meer

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders stemt definitief in met de aankoop van enkele stukken grond bij het Oosterduinse Meer.

De Provincie Zuid-Holland wil hier van af. Voordat de gemeente definitief de koop wilde laten doorgaan, moest er zekerheid komen dat de Provincie later geen plannen zou bedenken om in dat gebied weer te beginnen met zandwinning.

In een brief laat de Provincie echter weten, dat daar alleen een ‘geringe theoretische kans’ voor zou zijn. Die toezegging is genoeg voor de gemeente om de stukken grond aan de westkant van het Oosterduinse Meer over te nemen.

Handhaving tegen bewoning door arbeidsmigranten

Noordwijk – Het gemeentebestuur blijft bij haar besluit om te handhaven tegen illegale bewoning van een recreatiewoning.

In de recreatiewoning aan de Witte Raaflaan 130 zijn arbeidsmigranten gehuisvest. De gemeente had al een handhavingstraject opgezet, maar hiertegen werd in beroep gegaan. De eigenaar van de recreatiewoning werd deels in het gelijk gesteld door de bezwaarschriftencommissie, maar het college legt deze uitspraak naast zich neer.

De Omgevingsdienst West-Holland krijgt de opdracht om te handhaven tegen de bewoning van het recreatieve onderkomen.

Carport moet weg

Noordwijkerhout – De carport aan Westeinde 88A moet verdwijnen.

De eigenaar had deze carport zonder vergunning gebouwd. De gemeente is niet van plan om dit bouwwerk alsnog toe te staan. Een beroep bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften hielp de carportbouwer niet.

De Omgevingsdienst West-Holland gaat binnenkort handhaven op de carport.

Kans voor midgetgolfbaan

Noordwijkerhout – Van het college van burgemeester en wethouders mag er een midgetgolfbaan komen aan de Langelaan 2.

Tegen de komst van die midgetgolfbaan was een bezwaar ingediend, maar dit bezwaar werd afgewezen door de Regionale Commissie Bezwaarschriften. Het college neemt dat advies over.

De initiatiefnemer van de midgetgolfbaan kan nu verder de plannen uitwerken.

Mogelijk toch extra greenportwoning

De Zilk – Aan de Zilkerbinnenweg 14 komt er mogelijk toch een extra greenportwoning. In mei leek het er nog op, dat er helemaal geen bouwwerk zou komen op dat terrein (Geen greenportwoning Zilkerbinnenweg | Bollenstreek Omroep).

Een meerderheid van de gemeenteraad vond het verdwijnen van een stuk bollengrond voor de komst van een greenportwoning niet aanvaardbaar. De nieuwe aanvraag laat zien, dat de eigenaar van dat deel van het terrein nu helemaal wil stoppen met de agrarische activiteiten, de oude agrarische opstallen slopen en een deel van het bestaande bouwvlak aan het bollenareaal toe voegen.

Het college van burgemeester en wethouders neemt ‘een positieve grondhouding’ aan over dit plan.

Plannen voor appartementen met parkeergarage

Noordwijk – Mogelijk komt er een vier lagen hoog flatgebouw op het terrein Hoofdstraat 115-119 en een appartementencomplex aan het Jan Kroonsplein.

Aan de Hoofdstraat komt een winkelruimte met daarbovenop zes appartementen. Daarnaast verschijnen er 13 appartementen aan het Jan Kroonsplein. Met een nog te bouwen ondergrondse parkeergarage wordt gezorgd voor 35 parkeerplaatsen.

Het college van burgemeester en wethouder staat ‘in beginsel’ positief tegenover deze plannen. Wel moet het bouwplan zorgen voor minimaal 30% sociale woningen (waarvan max. 10% koop) en minimaal 20% middeldure woningen. De parkeergarage moet bereikbaar worden via de garage op het Jan Kroonsplein.

Duidelijkheid over vervangende ruimte de Schelft

In januari 

Noordwijkerhout - Alle verenigingen, die voorheen in de Schelft zaten, hebben inmiddels elders onderdak gevonden.

Het gemeentebestuur is druk bezig met het vinden van oplossingen voor een tijdelijke sporthal en toneelzaal. In januari komt hierover meer duidelijkheid, ook waar het gaat om de toekomst van het zwembad.

Of de brand is aangestoken, is niet meer te achterhalen. Doordat het vuur zo heftig was, kunnen er geen sporen meer gevonden worden.

''Maak parkeerterrein van braakliggende grond''

Aan Bronckhorstraat

Noordwijk – Steeds meer inwoners uiten hun ongenoegen over het besluit van de gemeenteraad om minder parkeerplaatsen toe te staan als er nieuwe sociale woningen gebouwd worden.

Ook komen er nieuwe ideeën bij het gemeentebestuur om de het huidige tekort aan parkeerplekken aan te pakken. Zo pleit een inwoner er in een brief aan het college voor om de blauwe zone bij de Jeroenskerk op te heffen. Ook stelt hij voor: ,,Aan de Bronckhorststraat ligt al jaren een stuk grond braak, leg er tegels en maak er een parkeerterrein van.’’

Dat mensen in sociale woningen minder gebruik maken van auto’s; een van de redenen die het gemeentebestuur gebruikt om de parkeernorm naar onderen bij te stellen, vindt de briefschrijver ‘heel naïef’. ,,Dat men dan maar deeltijd auto’s moet gaan gebruiken, zoals men in de media oppert, is een domme opmerking.’’

Minister Ollongren om hulp gevraagd

Noordwijk – De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) vraagt hulp aan minister Kajsa Ollongren vanwege het geschil met de gemeente Noordwijk en woningcorporatie Stek.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft SHN de prestatieafspraken niet getekend. Volgens de SHN schieten de andere partijen tekort, waar het gaat om het realiseren van voldoende sociale huurwoningen in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. ,,Het vooruitzicht op realisatie van voldoende sociale huurwoningen in deze kernen is het afgelopen jaar eerder afgenomen dan toegenomen.’’

,,De gemeente kiest niet voor bouwen op reeds beschikbare locaties maar gaat voortdurend op zoek naar andere locaties, zonder dat dit tot nu toe concrete resultaten heeft opgeleverd.’’ Dit zijn volgen de SHN ‘verkeerde keuzes’. De SHN hoopt, dat Ollongren een uitspraak over deze kwestie zal doen.