Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 mei 2006

"Files kosten verschrikkelijk veel geld en tijd"

ONDB wil grotere rol spelen in discussie over infrastructuur

Streek – Afgelopen dinsdag organiseerde het Ondernemersnetwerk Duin- en Bollenstreek (ONDB) een forumdiscussie voor haar circa 150 leden. Deze leden hebben bedrijven in onder meer Katwijk, Lisse, Noordwijk, Sassenheim en Teylingen. Centraal tijdens de bijeenkomst in Panorama Tulip Land in Voorhout stond de vraag of er nog ruimte is voor ondernemen in de Bollenstreek.

door Joep Derksen

De voorzitter van de ONDB, de heer Aad Hooijmans, opende de discussie met de opmerking dat het onderwerp “uitbreiding van de infrastructuur” hem zeer na aan het hart ligt. Hij rijdt al sinds 1963 over de N444 (de Leidsevaart van de A44 naar Noordwijk) en sinds die tijd is er “geen sikkepit” aan deze weg veranderd. Hooijmans: “Men is op allerlei plekjes bezig en er wordt veel gepraat over uitbreiding van de infrastructuur, maar er wordt alleen maar geïnvesteerd in herstel, onderhoud en reparatie van het bestaande wegennet. Zeker in de Bollenstreek vindt er geen uitbreiding van de bestaande wegen plaats en dat ondanks dat er in de komende 15 jaar ruim 13.000 woningen extra worden gebouwd. Het is duidelijk dat dit ook een zware belasting zal leggen op het reeds druk bezette wegennet en het aantal files met vele tientallen procenten zal stijgen.”

Bollen
De discussieleider, de heer Victor Salman, onder meer voorzitter van de VBDB (Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek), leidde de discussie met de ruim 50 aanwezigen. De eerste vraag was of er over 20 jaar nog bollenteelt zal zijn in deze regio. Vrijwel alle aanwezigen gingen er van uit dat dit wel het geval zal zijn. Een van de panelleden vermeldde echter fijntjes dat er geen mijnen meer open zijn in Limburg, wat veertig jaar geleden ondenkbaar was. Ook de textielsector in Twente is verdwenen, dus waarom zou dit gevaar er niet zijn voor de bollenteelt?

Alles zal afhangen van de politieke wil tot het behouden van de bollen en de mogelijkheid tot schaalvergroting en mogelijk ander gebruik van productiemethodes van de bollentelers. Ook kan de bollenteelt een extra aantrekkingskracht zijn voor het toerisme. Momenteel denkt men dat de Bollenstreek pas interessant is als de Keukenhof open is. Maar in de wijnstreken in Frankrijk organiseert men het hele jaar activiteiten: men kan de wijnvelden inlopen, wijnproeverijen bezoeken. Iets dergelijks zou men ook in de Bollenstreek kunnen opzetten. Een van de bezoekers opperde om kenniscentra op te zetten voor genenmanipulatie in de Bollenstreek: een soort Silicon Valley in de bollen dus.

Infrastructuur
Wat betreft de discussie over uitbreiding van de infrastructuur, was men het er in het algemeen wel over eens dat het openbaar vervoer geen redelijk alternatief was voor het reizen van huis naar werk en terug. “Wij Nederlanders houden er gewoon van om met onze eigen auto te rijden”, zo werd gezegd. Ook het vrachtverkeer kan niet met de bus, zo werd opgemerkt.

Een van de aanwezigen vroeg zich af of het gebrek aan doorstroming van het verkeer wel echt zo’n probleem was. “Als je inderdaad anderhalf uur per dag in de file moet staan, dan heb je in ieder geval nog 22,5 uur om filevrij te rijden.” Deze opmerking ondervond niet veel bijval van de aanwezigen.

De ondernemers vonden het verkeer ’s ochtends en ’s middags al een puinhoop en dat zal alleen maar erger worden. “De A4 wordt verbreed en de A44 eventueel ook. Je moet echter ook wat doen aan de toevoer en afvoer van dit verkeer over de andere wegen. Voor de agrarische sector is de Bollenstreek erg afhankelijk van de aan- en afvoer uit heel Nederland. De files kosten verschrikkelijk veel geld en tijd”, aldus een van de aanwezigen.

Een van de ondernemers wist te vertellen dat onderzoek van Provinciale Staten had uitgewezen dat het verbreden van alle wegen veel minder extra asfalt zou betekenen, dan dat mensen vrezen. Immers, vluchtstroken kunnen in veel gevallen als extra rijweg gebruikt worden.

Actie
Na afloop vertelde de heer Hooijmans: “De vraagstelling was zeer interessant en de discussie waardevol en zeker voor herhaling vatbaar. Er bestaat behoefte bij de ondernemers tot een gezamenlijke overleginspanning richting de overheid, want voor een individuele ondernemer is deze communicatie vaak erg moeilijk.”

De ONDB wil met haar informele zakelijke netwerk een rol spelen als vertegenwoordigend orgaan in het overleg met gemeenten en overheidsinstellingen. Hooijmans: “Ik ga hier wat harder aan trekken. We zullen contact opnemen met onder meer Holland Rijnland en hen de resultaten van deze discussie overhandigen. Ook gaan we in de toekomst politieke belanghebbenden uitnodigen zodat we met hen kunnen spreken over uitbreiding van de infrastructuur.”

Voor meer informatie over het Ondernemersnetwerk Duin- en Bollenstreek:
www.ondb.nl.