Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2007

Parkeergarage Madelief sluit uit kostenoverweging toch vroegtijdig

LISSE – De discussie rond de langere openingstijden voor parkeergarage Madelief eindigde met een voorspelbare uitkomst. Er worden geen harde maatregelen genomen om te komen tot een langere openingsperiode voor het winkelende en uitgaande publiek.

Lid van de commissie Ruimte & Infrastructuur Ed Takken (D66) kaartte de parkeertijden van de Madelief aan bij wethouder Guus Mesman (PvdA): ‘De gemeente heeft er een flinke som geld in gestoken en de parkeergarage diende als compensatie voor verloren gegane parkeerplekken. Ook zijn er verwachtingen gewekt richting Alverha.’

Mesman’s antwoord was kort en duidelijk: ‘Verlenging van de openingstijden gaat de gemeente heel veel geld kosten. Daar komt bij dat we op een donderdagavond in 2006 hebben gemeten wat de parkeerbezetting was in de omgeving en de straten zelf op dat moment. Op dit tijdstip, half negen ’s avonds, was er winkelend publiek en zaten mensen al in de restaurants te eten. Uit deze proef bleek dat er geen probleem was qua parkeerdruk en dus zal dat ook voor andere momenten in de week gelden. Bovendien moet je ook nog kijken naar wat er nog aan parkeerruimte bijkomt in de komende jaren.’

Commissielid Paula van Elburg (PvdA) stipte een ander punt aan: ‘De parkeergarage gaat om half zeven dicht, maar Albert Heijn en andere supermarkten blijven open tot 8 uur ’s avonds. Als de Aldi zich daar vestigt, zouden deze supermarkt ook langere tijden willen hebben, net als de concurrenten.’ Mesman antwoordde: ‘Als de Aldi besluit om tot 20:00 uur open blijft, dan zal de parkeergarage ook langer open moeten blijven.’

Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA) steunde de wethouder: ‘Met het sluiten van de parkeergarage vanaf een half uur na sluitingstijd zien we voor het winkelende publiek geen probleem. Maar ook niet voor de bezoekers van de horecagelegenheden want zij zijn recreatief aan het eten en kunnen dan best een stukje verder lopen. Laten we naar de toekomst kijken. Deze beslissing is genomen en die moeten we respecteren.’ Hij kreeg bijval van commissielid Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘Ik heb geleerd dat je nooit en te nimmer aan een dood paard moet trekken. De omwonenden zijn nu al tegen de bouw van de Madelief en aan hen is al de toezegging gedaan dat de garage een half uur na sluitingstijd dicht zal zijn. Als we dit veranderen, krijgen we gegarandeerd weer een gang naar de rechter.’

Commissielid Johan Vermeij (VVD) stelde voor om de openingstijden van de parkeergarage bij wijze van proef een jaar aan te houden en daarna te evalueren. Mesman zei dit graag toe. Het CDA, SGP/ChristenUnie, Nieuw Lisse en VVD steunen het college. De laatste partij dus onder voorwaarde dat de situatie eerst een jaar wordt aangekeken.