Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 februari 2008

Stichtingen SSC ’t Onderdak en het Trefpunt samengevoegd

Oprichting Stichting SCC Teylingen

TEYLINGEN – Vorige week kwam abusievelijk op de openbaar gemaakte lijst met collegebesluiten te staan dat het bestuur van de stichting SCC ’t Onderdak en de vrijwilligers van SCC het Trefpunt samen dienen te gaan tot één stichting SCC Teylingen. Dit was echter te kort door de bocht, zo laat wethouder Bert Homan (VVD) weten: “We hadden een stuk voorbereid en daar is een besluit over genomen, maar bijna op hetzelfde moment werden toch wat ontwikkelingen bij Onderdak en Trefpunt. We hebben besloten het stuk niet te behandelen omdat we het nog eventueel aanpassen in overleg met alle mogelijke partijen. De inhoud van het stuk is vertrouwelijk en teruggetrokken uit de commissiebehandeling.”

Ineke van Steensel, voorzitter van ’t Onderdak, was echter naar aanleiding van de informatie op de openbare besluitenlijst benaderd en ze geeft haar mening. “We zijn hiervan op de hoogte en nog met de wethouder in overleg, maar we hebben een enigszins andere mening over het samengaan van de twee besturen. Het is zo dat de gemeenteraad heeft aangegeven dat ze onderzocht willen hebben of het Trefpunt net zo gerund kan worden als het Onderdak. Wij als stichtingsbestuur van ‘t Onderdak zien daar mogelijkheden toe en daar hoort een aantal voorwaarden bij. Er moeten voldoende vrijwilligers zijn in Warmond om ook het Trefpunt te laten draaien. Ons uitgangspunt is dat het gedraaid wordt door vrijwilligers."
"In het collegebesluit staat dat bestuur en vrijwilligers moeten samenwerken, maar volgens mij bepalen de vrijwilligers dat zelf. Ook wordt er gesproken over beroepskrachten: daarover moet nog worden gesproken. Je moet kijken of je voor het theaterdeel wel wil dat beroeps en vrijwilligers samenwerken. De informatie in het collegebesluit staat wel stellig beschreven, maar het is niet wat de vrijwilligers van het Onderdak en de stichting willen. We hebben nog niets vernomen van het college om een afspraak te maken, maar er is voldoende stof om met elkaar verder te praten. Een positieve grondhouding is belangrijk en ik ga ervan uit dat we er met elkaar uitkomen.’

Haalbaarheidsonderzoek

Van Steensel vervolgt: ‘Bij een nieuwe stichting: moet je het aantal bestuursfuncties uitbreiden. We gaan er wel van uit dat ook vrijwilligers uit Warmond in het bestuur komen en dat voldoende mensen met capaciteiten zich aanmelden. Overigens heeft het college besloten dat eventueel in 2009 een haalbaarheidsonderzoek moet plaatsvinden. Wij vinden dat dit vooraf gedaan moet worden; in de opbouwfase moet je dat onderzoek doen, voor een goed plan in de komende jaren, zodat je als nieuwe stichting weet waar je naartoe kunt werken. Ook in de financiele begroting moet je daar rekening mee houden. Het gaat om het draagvlak: is er een markt voor een theater met meer dan 22 voorstellingen: en hebben we voldoende vrijwilligers om dat te doen. Overigens is er geen sprake van opheffen van een of ander theater. We proberen van 1 + 1 = 3 te maken. De inzet is dat twee aparte theaters blijven bestaan. We zijn aan het bouwen voor een stichting met een vrijwilligersbestuur en twee locaties, waarbij het uitgangspunt is dat we het Trefpunt net zo laten draaien als ’t Onderdak. Ik heb geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de gemeente hier anders over denkt, tenzij het haalbaarheidsonderzoek wat anders uitwijst of als de gemeenteraad anders beslist.”

Niet behandelen

Wethouder Homan geeft zijn visie: “We hadden een stuk voorbereid en daar is een besluit over genomen, maar bijna op hetzelfde moment werden toch wat ontwikkelingen bij Onderdak en Trefpunt. We hebben besloten het stuk niet te behandelen omdat we het nog eventueel aanpassen in overleg met alle mogelijke partijen. Het stuk is vertrouwelijk en teruggetrokken uit de commissiebehandeling.”

Hij vervolgt: “De gemeenteraad wil dat het Trefpunt op een andere manier aangestuurd wordt dan nu gebeurd: dus niet meer vanuit de gemeente rechtstreeks, maar meer op de manier als bij ’t Onderdak gebeurt: een bestuur met vrijwilligers en middels het opzetten van samenwerking. Een onderzoek hiernaar is gedaan en een collegestuk is voorbereid. Ik besprak het stuk in het college en er waren vervolgens nogal wat reacties en wat bijsturingen. Eerst moeten we dus de accenten wat verleggen. Het stuk is teruggetrokken en ik ga eerst wat aanpassingen bespreken met het Onderdak en het Trefpunt.”

Goede gesprekken

Homan concludeert: “We zijn tot op heden in heel goed overleg met alle partijen geweest. Het gaat over mensen en het is belangrijk dat je goede gesprekken hebt met het Trefpunt en het Onderdak. We zijn met hen in gesprek en blijven dat ook doen in een zeer goede sfeer. Daarnaast heb ik alle begrip voor de punten die zij naar voren brengen: een evaluatie van deze punten vergt uiterste zorgvuldigheid.”