Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 25.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 februari 2008

Wijk Trompenburg kwetsbaar

Joep Derksen

LISSE – ‘Kijk samen met de ontwikkelaar kritisch naar de situering van het plan Rustoord/Austria ten opzichte van de wijk Trompenburg’. Dit advies gaf commissielid Ed Takken (D66) aan wethouder Guus Mesman (PvdA). ‘Kom op voorhand met oplossingen voor de parkeerontsluiting en parkeervoorzieningen in de wijk Trompenburg en rondom de volksuniversiteit.’

Mesman: ‘Dit zijn heel belangrijke aspecten en het verkeer is een lastig punt. Het wijkje Trompenburg is kwetsbaar en voor wat betreft de hoofdontsluiting Trompenburg, om maar meteen de nieuwe naam te noemen, deze wordt uitgebreid. Het verkeer moet zoveel mogelijk van die hoofdontsluiting gebruik maken en hierover worden nog plannen opgesteld. Wat betreft de positionering van het hoofdgebouw ten opzichte van het wijkje Trompenburg: dat is een bron van zorg. Er komt een vrij fors, maar wel heel mooi gebouw te staan. Maar je kijkt er als omwonende toch tegenaan.’

Commissielid Jos Assendelft (Nieuw Lisse) adviseerde: ‘Besteed goed aandacht aan de situering aan de Achterweg. De huidige rooilijn schuift door de verbouwing een behoorlijk stuk op: tast dat de huidige situatie en de vrijstaande bebouwing aan de Achterweg niet aan? Er komen twee-onder-een-kappers en dat zal de bebouwing niet mooier maken.’ Mesman: Je moet het plangebied op een dusdanige wijze maken, zodat het mooi lijkt. Met betrekking tot de twee onder een kappers: hier hebben we heel bijzondere aandacht hebben voor gevraagd. We hebben bij de architect bedongen dat er niet twee dezelfde woningen staan die gespiegeld aan elkaar zijn. De ene woning verschilt dus van de andere woning.’

Bezwarenbrief
Dolf Kistemaker (PvdA) bekritiseerde de afhandeling van een bezwarenbrief van omwonenden, waarin tientallen vragen waren opgesteld. ‘Deze brief bevat een grote hoeveelheid vragen, maar behoorlijk wat vragen zouden al beantwoord kunnen worden.’ Mesman: ‘Inderdaad zouden de vragen rond het bestemmingsplan en de procedures al beantwoord kunnen worden, maar in feite weten de vertegenwoordigers al de antwoorden, want we hebben dit al met hen besproken.’