Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juli 2009

Bollenteelt leeft totaal niet

Verrassende uitkomsten bij Dag van de toekomst

LISSE – De bijna honderd aanwezigen op de bijeenkomst ‘Dag van de toekomst’ mochten via stemkastjes laten weten hoe zij dachten over de (infrastructurele) ontwikkelingen in de periode tot 2020. Of deze inspraak veel resultaat zal hebben, is twijfelachtig. De vragen waren dermate algemeen opgesteld, dat het onderzoeksbureau en de gemeente de resultaten op meerdere manieren kan uitleggen.

Doel van de avond was dat uiteindelijk een conclusie wordt opgesteld richting welk scenario Lisse zich moet ontwikkelen: ‘Bruisen & bloeien’ ‘Rustiek & chique’. Ongetwijfeld zal de conclusie zijn dat het een combinatie van de twee moet worden. Burgemeester Corrie Langelaar opende het geheel op woensdag 8 juli: ‘Vanavond gaan we nadenken over de toekomst en brainstormen. Hoe gaat Lisse er in de toekomst uitzien? Probeer met een hele open mind te denken en dan komen we langzaam maar zeker tot een heel gericht beeld.’

De aanwezigen mochten reageren op verschillende vragen. Verrassende resultaten kwamen wel naar voren. Zoals op de vraag welke twee onderwerpen de aanwezigen het meest en het minst belangrijk vonden. De aanwezigen achtten woningbouw (23%), en sport & cultuur (22%) het meest belangrijk. Als minst belangrijk werden genoemd: bollencomplex (24%), cultuur & historie (24%) en milieu (17%).

Meer dan de helft van de stemmers wil dat Lisse in 2020 een woningaanbod heeft waarbij er sprake is van een dorp met een stedelijk karakter: een combinatie van rijtjeshuizen en gestapelde bouw. Hiervoor moet kleinschalig gebouwd worden in de kern en het buitengebied. Bij voorkeur moet gebouwd worden voor: iedereen (36%) en voor jongeren en starters (30%). Ook moet er veel groen zijn in Lisse, met een aantal grotere parkruimtes, zo oordeelde 54% van de aanwezigen.

Wat de stemmers het liefst willen behouden is het gratis parkeren (30%) en de heropening van het treinstation Lisse (16%). Bedrijvigheid dient te gebeuren op bedrijventerreinen met een multifunctioneel karakter (65%). Wat betreft de economische activiteiten moet Lisse zich ontwikkelen als kenniscentrum voor de bollenteelt en broedplaats van creatieve en innovatieve bedrijven (48%). Slechts 5% van de aanwezigen oordeelde dat Lisse het productiecentrum van de bollenteelt moest blijven.

Voor de toeristische en recreatieve activiteiten werd door de stemmers het meest gewaardeerd: ‘wandelen, fietsen en varen in het buitengebied’ (32%) en ‘grootschalige evenementen zoals bloemententoonstelling Keukenhof alleen in bollenseizoen’ (25%). Het huidige winkelaanbod wordt goed gewaardeerd en slechts weinigen waren voorstander van de komst van grote landelijke ketens naar het koopcentrum.
Een meerderheid vond tevens dat alle (hulp)voorzieningen geconcentreerd moeten worden op een aantal centrale multifunctionele locaties. Voor (nieuwe) amusementsvoorzieningen wilden de meeste aanwezigen een theater en museum houden, danwel een bioscoop hebben. Ook de jongeren die ’s middags hun zegje konden doen, noemden de bioscoop als meest gewenste ontspanningsactiviteit. Het bureau BMC zal de uitkomsten later dit jaar verwerken in een rapport, zo maakte manager Jan Temmink bekend.