Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 oktober 2009

‘We creëren een boeggolf aan beleid’

LISSE – Kritische kanttekeningen werden geplaatst over de programmabegroting 2010 – 2013 die het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de commissie Maatschappij en Financiën werd voorgelegd. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) kon tijdens de vergadering van woensdag 7 oktober de meeste zorgen wegnemen, maar niet alle.

Brekelmans informeerde over de begroting: ‘We komen er financieel gezien de komende twee jaar redelijk goed uit. Daarna komt een periode van bezuinigen.’ Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis liet weten: ‘Het is een beleidsarme begroting en dat is teleurstellend. We creëren een boeggolf aan beleid en dat gaat ons de komende jaren extra geld kosten. Schaf die bioscoop maar af en houd drie miljoen extra in de reserves. Moeten wij de subsidie nog steeds aan Holland Centraal afstaan? Waar blijft het geld voor het wegenverkeersplan en de funderingsproblematiek?’

De wethouder antwoordde: ‘De subsidie voor Holland Centraal is overgenomen (door Rudeboy Media, JD). We hebben gekeken of we op die post kunnen bezuinigen, maar dat kan niet. We hebben een bepaalde verplichting om voor rampmeldingen een uitzendkanaal te hebben. Die boeggolf van beleid vind ik nogal wat dramatisch aangezet. De meeste dingen uit het coalitiebeleid zijn al gerealiseerd, al zijn er een aantal wensen blijven liggen. We hebben een bewuste afweging gemaakt van wat we wel en niet gaan doen. We hebben nog wat potjes om de meest pregnante zaken alsnog aan te pakken.’

Commissielid Marianne Entrop (VVD): ‘Menig gemeente zal met enige jaloezie naar ons kijken. We hebben een solide begroting. Het enige puntje is het ontbreken van de tennishal. We hebben gevraagd om een realisatie-inspanning.’ Brekelmans: ‘De tennishal is in de kadernota geplaatst als zijnde een niet-dringende wens.’ Commissielid Gerben Cozijnsen (CDA) reageerde verbolgen: ‘We hebben heel nadrukkelijk gezegd als raad dat het een resultaatsverplichting was.’ De wethouder nogmaals: ‘We doen ons uiterste best, maar u hebt niet gezegd tegen ons: stop de kosten voor een nieuwe tennishal maar in de begroting. Het is niet zo dat we er geen aandacht voor hebben. maar bij die tennishal gaat het om miljoenen en dat is niet zo snel gevonden in deze tijd. Het is mogelijk dat het nog even duurt voor wij met een voorstel komen. We zijn druk doende om met een oplossing te komen.’
In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 oktober wordt verder over de programmabegroting 2010 – 2013 gediscussieerd.