Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 april 2011

Bakkeleien over woningen

STREEK – Over de definitieve vorm van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem zal de komende maanden nog flink gevochten worden. Wel worden de contouren al zichtbaar hoe dat nieuwe systeem eruit zal gaan zien. Zo hebben gemeenten vanaf 2012 meer mogelijkheden om (nieuwe) woningen te reserveren voor de eigen inwoners. Tijdens drie presentaties in de Lissese vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 7 april werd de politiek geïnformeerd.

De twee woonruimteverdeelsystemen van de gefuseerde regio’s Holland Rijnland en de Rijnstreek worden samengevoegd. Lictor Klein, beleidsmedewerker van Holland Rijnland, liet weten dat dit keer de maatschappelijke partners wél van het begin tot het eind bij de samenstelling van dit nieuwe systeem worden betrokken.

Tom Hoorn, projectleider wrv, sprak namens de gezamenlijke woningbouwcorporaties en liet weten dat het doel van het nieuwe systeem is om een zo open mogelijke regionale woningmarkt met zo min mogelijk regels te creëren. ‘Hoe meer regels, hoe meer belemmeringen je oplegt op de keuzevrijheid van de inwoners.’ Het systeem zorgt ervoor dat de huizen grotendeels regionaal en beperkt lokaal van bewoners kunnen wisselen.

Hoorn liet weten wat de geplande doelstellingen zijn; ‘Voor de bestaande voorraad willen we dat minstens 70% van de vrijkomende woningen regionaal worden toegewezen. Maximaal 30% mag lokaal worden toegekend. Bij nieuwe sociale huurwoningen mag voorrang worden gegeven aan lokale inwoners, maar alleen aan de doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten; dit zorgt voor een maximale doorstroming.’ De inschrijvingsduur wordt medebepalend hoeveel kans een woningzoekende maakt: hoe langer men wacht, hoe groter de kans wordt om een woning toegewezen te krijgen. De zogeheten ‘urgentieregeling’, waarbij mensen vanwege dringende zaken, zoals een vechtscheiding, voorrang krijgen bij het toekennen van een woning, worden zoveel mogelijk beperkt. Hoorn: ‘Als je die regeling te ruim maakt, neemt dat zo’n groot deel van de woningen die vrij komen in beslag, dat er weinig meer te verdelen is.’

Yvonne Baas van de Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek (HBVB) had een advies aan alle betrokken partijen: ‘Huur SMART! Sociaal, Maatschappelijk, Acceptabel, Rechtvaardig en Transparant. Daaraan zou het nieuwe systeem moeten voldoen.’ Ook de huurdersorganisaties willen een goed functionerend woonruimteverdeelsysteem voor de gehele regio Holland Rijnland en Rijnstreek. De HBVB zet in op minimaal 30% lokaal maatwerk bij het toekennen van de huurwoningen. ‘Dit is in de Rijnstreek al het geval. Ook willen we zorgen dat de grote woningen naar de grote gezinnen gaan.’ Baas had er niet veel vertrouwen in dat met het nieuwe systeem de doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd. ‘We verwachten teveel van die doorstroming, want mensen gaan alleen maar verhuizen als het moet. Verhuizen is namelijk een drama.’ De HBVB pleit verder voor de algehele (her)invoering van de woonkrant, zowel digitaal als op papier. Verder somde Baas op: ‘Zorg voor beperkte urgentiecriteria, voer een regionaal incassosysteem in, wijs nieuwbouwwoningen aan de eigen gemeente toe en laat loting alleen plaatsvinden bij een gelijk puntenaantal.’ De komende maanden gaan de verschillende partijen met elkaar in onderhandeling om het nieuwe woonruimteverdeelsysteem te realiseren.