Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 juni 2017

Raadsmeerderheid wil geen Drechtdoorsteek

KAAG EN BRAASSEM - De gemeenteraad gaat volgende week hoogstwaarschijnlijk niet akkoord met het uitvoeren van een onderzoek naar de Drechtdoorsteek. Tijdens de fractievergaderingen van de politieke partijen bleek maandag 12 juni, dat een meerderheid van de politici niet instemmen met zo'n onderzoek.

Er zijn grote twijfels over de nut en noodzaak van dat zogeheten 'kansenonderzoek Drechtdoorsteek'. Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) laat weten: ,,Het onderzoek naar de Drechtdoorsteek is het verkeerde onderzoek. Al in het rapport uit 2010 valt op te maken, dat de variant vanaf splitsing Aarkanaal/Amstel/Drecht naar de Westeinderplassen de meeste belangen samenbrengt.'' Hij vervolgde: ,,Het geeft veel nadelen, zoals meer oponthoud bij het huidige bruggetje Bilderdam, oponthoud van het wegverkeer bij de nieuwe bruggen Vriesekoop- Noord en Herenweg, meer vaarbewegingen op een smal deel van de Drecht en vernietiging van een historische polder.''

Namens SVKB laat raadslid Kelly Straver weten: ,,Wij zullen aanstaande maandag tegen het voorstel stemmen. Wij zien te veel bezwaren om een onderzoek te rechtvaardigen. Zo heeft een Drechtdoorsteek een zeer grote impact op het landschap en zijn we niet overtuigd van het nut van een Drechtdoorsteek voor onze eigen inwoners. Het lijkt er sterk op dat wensen van ondernemers zwaarder wegen dan ons mooie landschap en de wensen van inwoners.'' Volgens deze partij is de Drechtdoorsteek veel interessanter voor Noord Holland en andere gemeenten.

Ook D66 wil niet instemmen met het uitvoeren van dit kansenonderzoek. Raadslid Gino Wesselman geeft aan: ,,De vraag is niet beantwoord, waarom we die Drechtdoorsteek nodig hebben. Dat XXL waterpark kun je ook in de Westeinderplassen of de Braassem neerzetten.'' Zijn fractievoorzitter Esther Loos vulde aan, dat de uitkomsten van het onderzoek ook geen meerwaarde hebben: ,,In 95% van de gevallen gaan we alsnog nee zeggen, omdat de Drechtdoorsteek de natuur schade toebrengt.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) geeft aan, dat zijn partij ook tegen is. ,,Het uitvoeren van dit onderzoek is zinloos; het is financieel niet haalbaar.''

Hij heeft gesproken met oud-gemeenteraadsleden, die zich de cijfers nog konden herinneren uit een onderzoek naar de Drechtdoorsteek, dat in 1995 werd uitgevoerd. ,,Het ging toen om 180 miljoen gulden. Je kunt rustig stellen, dat de kosten nu 180 miljoen euro zullen bedragen.'' Van Velzen heeft het nu wel gehad met al het gepraat en de vele voorbereidingen voor dit kansenonderzoek: ,,Als je die kosten en energie had gebruikt voor de Alkeburcht, had die gemakkelijk nog een jaar langer open kunnen blijven.''

De partijen die wél een kansenonderzoek naar de Drechtdoorsteek willen laten uitvoeren zijn PRO en VVD. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) informeert: ,,We gaan akkoord met een kansenonderzoek, maar dat wil niet zeggen dat we voor of tegen een Drechtdoorsteek zijn. We zijn blij dat er verschillende varianten worden uitgewerkt. Voor ons blijft een heel belangrijke vraag: 'Wat levert een Drechtdoorsteek op voor Kaag en Braassem'? Iedereen die de verwachting heeft, dat bij zo'n Drechtdoorsteek alleen een boerderij, camping en enkele trekkershutten komen, wordt teleurgesteld. We willen als raad beoordelen, wat de Drechtdoorsteek ons gaat opleveren en of het opweegt tegen de nadelen.'' Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) besloot: ,,We zijn natuurlijk voorstander, maar de uitkomsten van het onderzoek zeggen nog niets. Ook al kost zo'n Drechtdoorsteek 200 miljoen euro, als wij als gemeente het maar niet betalen.'

Ook D66 wil niet instemmen met het uitvoeren van dit kansenonderzoek. Raadslid Gino Wesselman geeft aan: ,,De vraag is niet beantwoord, waarom we die Drechtdoorsteek nodig hebben. Dat XXL waterpark kun je ook in de Westeinderplassen of de Braassem neerzetten.'' Zijn fractievoorzitter Esther Loos vulde aan, dat de uitkomsten van het onderzoek ook geen meerwaarde hebben: ,,In 95% van de gevallen gaan we alsnog nee zeggen, omdat de Drechtdoorsteek de natuur schade toebrengt.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) geeft aan, dat zijn partij ook tegen is. ,,Het uitvoeren van dit onderzoek is zinloos; het is financieel niet haalbaar.''

Hij heeft gesproken met oud-gemeenteraadsleden, die zich de cijfers nog konden herinneren uit een onderzoek naar de Drechtdoorsteek, dat in 1995 werd uitgevoerd. ,,Het ging toen om 180 miljoen gulden. Je kunt rustig stellen, dat de kosten nu 180 miljoen euro zullen bedragen.'' Van Velzen heeft het nu wel gehad met al het gepraat en de vele voorbereidingen voor dit kansenonderzoek: ,,Als je die kosten en energie had gebruikt voor de Alkeburcht, had die gemakkelijk nog een jaar langer open kunnen blijven.''