Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 juli 2017

Geld voor onderzoek Schipholoverlast

KAAG EN BRAASSEM – Welhaast de voltallige gemeenteraad stemde maandag 3 juli in met een voorstel om 10.000 euro per jaar te reserveren voor onderzoek naar de ontwikkelingen rondom de luchthaven Schiphol. Alleen de politieke partijen LKB en VVD stemden tegen; maar hun gezamenlijke twee stemmen waren bij lange na niet voldoende voor een raadsmeerderheid.

De partijen PRO, CDA, D66 en SVKB maken zich zorgen over de ongebreidelde groei en mogelijkheden van Schiphol. Hoewel dit instituut zorgt voor banen, moeten de nadelige gevolgen er van niet onder de tafel geschoven worden, zo oordelen deze politici. ,,Veel gemeenten en regio's om ons heen spannen zich in om de (gevolgen van de) groeiambities van Schiphol het hoofd te bieden. Ook Kaag en Braassem moet zich hiervoor sterker maken.''


Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) vulde aan: ,,Meten is weten''. De Kaagbaan heeft als preferente baan (voorkeursbaan, JD) effecten voor de regio die in de lijn van de Kaagbaan wonen. Het leidt tot klachten, slaapverstoringen en mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid.'' Hij pleitte er voor, dat er meer meetpunten van het vliegtuiglawaai komen in deze regio, zodat dit gebied niet alleen afhankelijk is van 'berekeningen' van dat lawaai, die door Schiphol zelf worden uitgevoerd. De partijen willen, dat Kaag en Braassem samen met andere gemeenten ,,een onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de cumulatieve (totale, JD) impact van de ontwikkelingen van Schiphol'', waar het gaat om zaken als geluidsoverlast, fijnstofemissies en de gevolgen voor de volksgezondheid.