Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 november 2017

,,Energieneutrale gemeente pas in 2050''

Concept-verkiezingsprogramma VVD bekend

KAAG EN BRAASSEM – De VVD is druk bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma. Het eerste concept is nu bekend en de partij zet zich onder meer in voor ondernemers. Dat toont de titel van het programma al aan: ,,Voor een ondernemend Kaag en Braassem''.

Door Joep Derksen

Stilstand is achteruitgang,volgens de VVD: ,,Verandering is geen bedreiging, maar biedt juist kansen. De VVD durft te veranderen en stimuleert een ondernemend Kaag en Braassem.'' Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom, maar ,,als hun thuisland weer veilig is, dan gaan ze terug.'' Woningbouw is welkom. Niet alleen in de kernen: ,,we schuwen ook geringe uitbreiding van de kernen richting open landschap niet.'' Maar de VVD eist niet, dat deze huizen gasloos moeten zijn.

De partij geeft per dorp haar wensen aan. Voor Bilderdam moet geïnvesteerd worden in bereikbaarheid over water en Hoogmade moet meer woningbouw krijgen. Kaag verdient volgens de partij snel internet, maar hiervoor is al een contract ondertekent, om glasvezelkabel aan te leggen. De partij van Leimuiden moet worden vverbeterd, 'kleinschalige energieopwekking' kan in Nieuwe Wetering plaatsvinden, op de HSL-gronden. Nieuwe huizen kunnen gebouwd worden in Oud Ade; langs de Abdij van Rijnsburglaan. Er moet volop recreatie plaatvinden op de Braassemoevers van Roelofarendsveen en Oude Wetering. De zwemplek in Rijnsaterwoude krijgt aandacht van de partij, die vindt dat de groene buffer tussen Rijpwetering en Oud Ade behouden moet blijven. In Woubrugge mogen niet alleen extra woningen en tuinbouwbedrijven komen, ook 'recreatieve of nautische' ondernemers die daar activiteiten willen ondernemen zijn welkom. Agrariërs die een boerencamping op willen zetten; van de VVD mag het. Hoe de horeca-ondernemers in de dorpen dit vinden, laat zich raden.

Ook een 'wat groter vakantiepark en andere recreatieve voorzieningen' zijn voor deze partij van harte welkom. Hiermee lijkt het oude plan van wethouder en aankomend lijsttrekker Yvonne Peters van deze partij weer nieuw leven te worden ingeblazen. De gemeenteraad heeft besloten, dat Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal moet zijn. Maar de VVD wil dit niet meer: ,,We vinden energieneutraal in 2050 meer realistisch.'' De partij staat open voor energieopwekking met zonnevelden, windmolens en productie van biogrondstoffen en biomassa.


In de toekomst moet verkeer over de weg voorrang krijgen boven recreatief verkeer over water. Zo moet de Leimuiderbrug in de N207 tijdens de spits gesloten blijven voor hoog vaarverkeer. Horecafaciliteiten die de wet overtreden en alcohol schenken aan minderjarigen moeten van de VVD niet meer zo snel beboet worden. ,,Onze focus ligt op het voorkomen van misbruik en het waarborgen van veiligheid op straat en in het verkeer.''