Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 februari 2018

Honderden gasloze woningen


[ROELOFARENDSVEEN] Maar liefst 242 gasloze woningen mogen er van het college van burgemeester en wethouders komen op het woningbouwplan West-End. Dat gebied ligt tussen de lintbebouwing van het Westeinde en de Braassemdreef, de nieuwe ontsluitingsweg van Roelofarendsveen. Het 'ontwerp-uitwerkingsplan' wordt nu in procedure gebracht.

Het woningbouwgebied West-End is zo'n 8,5 hectare groot en onderdeel van het grootschalige plan 'Braassemerland'. Op dit moment wordt het terrein gedomineerd door oude kassen en opslaglocaties. Het bureau 'Blom Ecologie' heeft het gebied onderzocht en komt tot de conclusie dat het wel meevalt met de aanwezige beschermde flora en fauna. Ook als alle bestaande bomen worden gekapt en sloten worden gedempt. Wel worden er nieuwe dwarssloten gegraven, waardoor er uiteindelijk drie eilandjes gecreëerd worden. Op die eilandjes komen rijtjeshuizen en vrijstaande woningen, maar ook een vier bouwlagen hoog appartementengebouw te staan. Volgens ambtelijke stukken krijgt dat betonnen pand wel een 'speelse en open uitstraling'. Het autoverkeer kan in de toekomst maar op één manier de wijk in en uit: via een brug naar de Braassemerdreef. De bruggetjes in het noordelijke lint zijn gesloten voor auto‘s, maar (brom)fietsers en wandelaars kunnen daar wel overheen.