Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 september 2018

Plannen Overgeest gepresenteerd


OEGSTGEEST – Binnen drie jaar is Centrum '45 vertrokken uit Oegstgeest. Ook GGZ Rivierduinen richt haar vizier op Leiden en laat dit dorp achter zich. Ondertussen heeft de Oudendal Groep haar oog laten vallen op het terrein van Overgeest en Endegeest. De organisatie wil dit hele terrein 'herontwikkelen'. Donderdag 6 september werden de eerste ideeën besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Joep Derksen

Tientallen jaren lang mochten zorginstellingen zonder zorgen onroerend goed aankopen en verkopen. En als daar eens een miskoop tussen zat, bleek dat geen enkel probleem: de Rijksoverheid vergoedde de schade. Dat paradijs van 'zorginvesteerdertje spelen op kosten van de staat' is nu voorbij; zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouwen. Veel van deze organisaties in Nederland moeten nu inkrimpen en Centrum '45 en GGZ Rivierduinen zijn daarop geen uitzondering.

Dus willen de beide instanties de statige en monumentale gebouwen achter zich laten. GGZ Rivierduinen gaat haar onderkomen met name beperken tot Leiden en Centrum '45 vertrekt uit deze regio om zich te vestigen in Diemen. Ate Osinga van Centrum '45: ,,We gaan Oegstgeest met pijn in het hart verlaten.'' Inmiddels heeft Oudendal Groep al grote delen van het grondoppervlak van Endegeest en Overgeest voor een aardig zakcentje bemachtigd.

Er is een plan 'Overgeest' opgesteld, waarbij de drie hectare aan grond niet meer alleen voor zorg wordt gebruikt, maar (vooral) voor het bouwen van nieuwe woningen. Het kasteel blijft als monumentaal gebouw bestaan, net als enkele andere gebouwen. Robert Winkel, van Mei Architects and Planners, liet de raadsleden weten, dat Oudendal Groep hart heeft voor oude gebouwen en dat dit bedrijf in Leiden alleen al 120 monumenten gerestaureerd heeft. Ook weersprak hij de gedachte, dat Oudendal Groep snel wil cashen: ,,Zij zijn beleggers voor de lange termijn en willen niet snel doorverkopen.''

De architect presenteerde zijn visie op het gebied. ,,Het kasteel en de omliggende panden en gronden wilelen we ontwikkelen tot een medisch-maatschappelijk park. Waarbij het kasteel en landgoed Endegeest een magneet voor innovatie wordt. Er komen nieuwe combinaties voor wonen en zorginstellingenvitaliteit, zelfredzaamheid, beschermd wonen en reïntegratie na een fasse van (intramurale) zorg. Ook wordt gedacht aan seniorenhuisvesting, vlakbij de zorginstellingen en bewoners die meer houden van een holistische mensvisie zouden ook een plekje moeten krijgen. Bekeken wordt nog, of de Leo Kannerschool naar de oude monumentale school kan verhuizen. De Oudendal Groep wil het gebied als één geheel ontwikkelen, te beginnen in 2019 met het herontwikkelen van de oude school met parkeerplaats. Hoewel hier een stuk bos voor gekapt wordt, verzekerde de architect aan een omwonende, dat de biodiversiteit in dit gebied ,,te allen tijde moet worden behouden''.

Inwoner Joost Geluk sprak in namens zestig omwonenden en hij riep de raadsleden op, om oog te hebben voor hun bezwaren. ,,We zijn uitermate beducht, dat de invloed van projectontwikkelaars dominant zal zijn. Dit was een ronkend PR-verhaal.'' Hij wees er op, dat de omwonenden niet persoonlijk voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd, terwijl dit door een ambtenaar wel beloofd zou zijn. Vervolgens riep de raad het college op, om hier voortaan alerter op te zijn.