Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 oktober 2018

Werkgevers mogen bouwen


Voor arbeidsmigranten

[KAAG EN BRAASSEM] Door de hele gemeente heen kunnen allerlei gebouwen komen te staan, om arbeidsmigranten onderdak te geven. Hiermee stemde de gemeenteraad maandag 15 oktober met overgrote meerderheid in. Wel hebben de politici enkele voorwaarden gesteld.

Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) somde de voorwaarden op, die zijn partij samen met SVKB en CDA had opgesteld. ,,Om te voorkomen dat een ondernemer in een dubbele rol komt als huisvester en als werkgever willen wij dat er bij locaties die niet op eigen terrein zijn, wordt gewerkt met een huisvestingsorganisatie. Deze heeft als taak het zorgen voor goede huisvesting en ook goed verloop ervan. Ook mogen gebieden met de bestemming natuur niet beschikbaar gesteld worden als mogelijke locatie voor huisvesting arbeidsmigranten.''

Van Egmond vervolgde: ,,In beginsel willen we één arbeidsmigrant per slaapkamer, tenzij de arbeidsmigranten zelf kiezen om met hun tweeën op één kamer te liggen. Er mogen maximaal zes arbeidsmigranten per appartement zijn, met daarin een woonkamer/keuken en sanitaire voorziening.'' Ook mogen er arbeidsmigranten uit andere gemeenten ondergebracht worden in deze onderkomens, al wordt daar wel een limiet aan gesteld. ,,Wanneer de ruimtes leegstaan, bijvoorbeeld in verband met seizoenswerk, dan kan er ook (tijdelijk) opvulling zijn uit de regio. Daarnaast is het ook niet aan de gemeente om te bepalen wie wel of niet gehuisvest wordt. Deze maatregel is vooral bedoeld om te zorgen dat we een rem kunnen zetten op het aantal verzoeken wanneer we voor eigen ondernemers en gemeente in de behoefte hebben voorzien.''

Een pleidooi van D66 om de huisvesting voor arbeidsmigranten verplicht energieneutraal te maken, werd afgewezen door een raadsmeerderheid. Alleen enkele leden van SVKB stemden mee met dit plan. Nadat de discussie voorbij was, kregen de raadsleden nog de mogelijkheid om een stemverklaring af te geven. Hierbij bleek, dat raadslid Martien Wesselman (SVKB) helemaal tegen het plan was voor deze manier van huisvesten. Hij hekelde, dat woningbouwcorporaties niet worden betrokken bij deze vorm van huisvesten en dat kansen gemist worden om het onderdak van arbeidsmigranten te combineren met extra woningen voor jongvolwassenen, of mensen die in de intramurale zorg zitten. ,,Kies voor kamermogelijkheden in woonkernen en werk kleinschalig toe naar een definitieve oplossing.'' Hij vervolgde: ,,Er is veel maatschappelijke onrust, dat de politiek het oor meer laat hangen naar werkgevers.'' Wesselman riep op om het onderwerp van de agenda te halen. Maar omdat zijn inspraak pas na afloop van de discussie was, had deze oproep geen enkele zin. De gemeenteraad stemde, met 19 stemmen voor en één tegen, in met de regels voor de komst van arbeidsmigrantenonderkomens.