Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 februari 2020

Einde voor Dorpsraad Leimuiden

LEIMUIDEN – Formeel moet de ledenvergadering er nog een besluit over nemen, maar het einde van de Dorpsraad Leimuiden is zo goed als zeker. Na herhaalde oproepen aan de dorpsgenoten om bestuurslid te worden, blijkt er geen enkele animo te zijn. De huidige interim bestuursleden vinden het genoeg geweest. Ze hekelen bij hun afscheid de houding van de gemeente.

Voorzitter Willem Weijers: ,,Discussies worden door het college van B&W uit de weg gegaan. Het sluipverkeer en het (regionale) landbouwverkeer blijft door Leimuiden gaan, gemeente en provincie komen er niet uit. Maar maatregelen voor de veiligheid van langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) worden niet meegenomen, voor uitbreiding van de 30 km zone tot de gehele gebouwde kom en fietsstroken is geen geld. De energie die we geïnvesteerd hebben om iets te bereiken in onder andere het dossier N207 staat in schril contrast met het bereikte resultaat. Als wij daarbij op zoek gaan naar draagvlak in de raad, wordt onze positief-kritische opstelling als te activistisch beschouwd.'' 


Voor interim-bestuurslid Leen Overbeek is het duidelijk: ,,Als de mensen willen, dat er wat gaat gebeuren in het dorp, moet je ook bestuurders leveren. Maar dat gebeurt niet. Ook krijgen we nog weinig inbreng bij de gemeente, bijvoorbeeld waar het gaat over de kruising van de N207. De gemeente heeft ons er de afgelopen tijd niet bij betrokken. Het gaat altijd over geld en dat schijnt er niet te zijn.’’


Tijdens de ledenvergadering vorig jaar meldde zich al niemand aan, om in het bestuur plaats te nemen. Wel kwam de oproep om de dorpsraad niet op te heffen, maar in een slaapstand te zetten. Tot er weer nieuwe mensen opstaan om een bestuur te vormen. Dat lijkt er niet in te zitten. ,,De enige reden om de dorpsraad overeind te houden, is dat je bij een doorstart geen kosten maakt bij de notaris. En je kunt wellicht nog informatie blijven verstrekken voor op onze website.’’

Weijers: ,,Mede gezien het gebrek aan (bestuurlijk) draagvlak in het dorp voor een dorpsraad, is het beter dat de inwoners per onderwerp actievoeren, dan dat de dorpsraad er is waarvan de gemeente aanneemt, dat die haar beleid uitdraagt. Nee, we zijn nu eenmaal niet samen de gemeentelijke overheid.'' Enkele werkgroepen van de dorpsraad, die zich bezighouden met de herinrichting van de Kruising N207, de Willem van der Veldenweg en een kleinschalig woonzorgcentrum, blijven bestaan en houden onderling contact.

Formeel blijft de dorpsraad bestaan, omdat de stekker er alleen door de leden uit getrokken kan worden. Overbeek: ,,Als je de dorpsraad écht wilt opheffen, moet dat via een ledenvergadering gebeuren.’’

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,In het artikel wordt geschetst dat de houding van de gemeente een van de oorzaken is voor het feit dat de dorpsraad Leimuiden overweegt de dorpsraad op te heffen. De gemeente herkent zich daar niet in. Dorpsraden vormen een goede gesprekspartner als het gaat om wat er in de kernen speelt. In een gemeente als Kaag en Braassem, met veel verschillende kernen, is het goed dat geluid te laten horen. Als het gaat om een veilig Leimuiden, dan zetten wij ons daar als gemeente nadrukkelijk voor in. De lobby met de provincie is daarin belangrijk. Die wordt stevig ingezet, maar die besluitvorming gaat soms traag. Het gaat ook over grote investeringen als we het hebben over bijvoorbeeld de kruising met de N207.’’ Wethouder Yvonne Peters vult aan: “We staan nog steeds open voor overleg over een doorstart van de dorpsraad of voor overleg met nieuwe bestuurders van de dorpsraad. Uiteindelijk hebben we hetzelfde belang; een prettige en veilige gemeente om in te wonen.”